Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Konseyi Başkanı FUEN'in Ana Kararını Destekliyor

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel FUEN Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamento üyesi Lorant Vincze'ye 2022 Ekim ayında Berlin'de yapılan delegeler toplantısında kabul edilen FUEN'in ana kararıyla ilgili verdiği resmi cevapta; ulusal azınlık mensupları haklarına saygı duyulmasının tesisi ile, azınlıklar için yasal çerçeve reformunun sonuçlanmasını, Ukrayna'nın atması gereken önemli adımlar olarak belirtti.

Anılan kararda FUEN, Ukrayna'ya karşı açılan savaş ve azınlıkların korunmasını teminen küresel avrupai çerçevenin güçlendirilmesine ilişkin olarak alınan kararda FUEN, Rusya saldırı savaşını ve savaş caniliğini kınamakta ve de Ukrayna'da yaşayan azınlıkların bu rus saldırganlığından tüm diğer ukraynalılar kadar zarar gördüğüne işaret etmektedir. Anılan kararda; Avrupa Birliği kurumlarından ''Ukrayna'daki savaşın sebebiyet verdiği sonuçların üstesinden gelinirken, azınlıkların korunmasının bilhassa göz önünde bulundurulması talep edilmektedir. Avrupa Birliği'ne üye adayı olarak Ukrayna'nın yanı sıra Arnavutluk, Bosna-Hersek, Gürcistan, Kosova, Moldavya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbıştan ve Türkiye'den demokrasinin standartları, hukuk devleti ve azınlık hakları da dahil olmak üzere temel hakların kısıtlamaya tabi tutulmaksızın riayet etmeleri istenmektedir. Bu nedenle FUEN, bu ülkelerin yasal çerçevelerinin ulusal azınlıkların hakkı konusunda gerekli düzenlemeleri ihtiva etmesini, dillerinin kamusal ve idari yaşamın tüm alanlarında kullanılmasını ve ana dilde öğretim hakkının her münferit ülke anayasası ile, onlar tarafından onaylanan uluslararası standartlar ve konvensiyonlar vasıtasıyla garanti altına alınmasını'' vurgulamaktadır.

Charles Michel 12.Aralık 2022 tarihli cevabında şöyle yazmaktadır: ''Sizin de bildiğiniz gibi Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı, Ukrayna halkına tarifi imkansız acılar yaşatan haksız saldırı savaşını en sert dille kınamıştır. Aynı zamanda AB ve Ukrayna, ulusal azınlık mensuplarının haklarına saygı gösterilmesinin sağlanması ve ulusal azınlıklar için bir ukrayna yasal çerçeve reformunun sonuçlandırılması gerektiğini tanımıştır. İşte bunlar, Ukrayna'nın AB-Üyelik başvurusuyla ilintili olarak atacağı en önemli adımlardan biridir''.

Basın bildirileri