Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Batı Balkan Heyeti FUEN ile Müzakere İçinde: Çeşitlilik Yönetimi Nasıl Başarıya Ulaşır?

1.Mart 2023 tarihinde bizi Flensburg'ta ziyaret eden tamamen ayrı bir gruptu: Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya ve Kosova'nın yerel idari kurum ve kuruluşlarına mensup oniki kadın ve erkek temsilcisi bu hafta Schleswig-Holstein Eyaleti'ne gelerek, Çeşitlilik Yönetimi konusunda daha fazla bilgi edinmeyi teminen misafir oldu. Bu durumda, Flensburg'taki FUEN Kurumu'na yapılacak bir ziyaret tabiatıyla gündemde yerini almalıydı.

Yaptığı selamlama konuşmasında FUEN Başkan Yardımcısı Gösta Toft şöyle konuştu: '' İşbirliği ve müşterek çalışma toplumu genelde güçlü kılar. Azınlıklar arasındaki, fakat her şeyden önce azınlık ve çoğunluk toplumları arasındaki müşterek işbirliği önem arzeder ve bölgenin bir bütün olarak olumlu yönden gelişmesine yol açar. FUEN Başkan Yardımcısı sıfatıyla söz alarak, aynı zamanda Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki bizzat mensubu olduğu Frizya azınlığının toplumunun sorunlarına ve günlük yaşantısına canlı bir bakış arzeden Bahne Bahnsen ise ''Olayları beraberce geliştirebilmek ve bunlara sırtını dönmüş olmamak için, belediyeler, beldeler ve devletle yapılacak verimli bir işbirliği ziyadesiyle önemlidir'' ifadesinin altını çizdi.

Martin Lorenzen (Güney Şilezyalı Seçmenler Birliği, SSW) katılımcılara Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki Danimarka azınlığının rolünü tasvir ederken, Uwe Jessen (Alman Kuzey Şilezyalılar Birliği) Alman azınlığın Danimarka'da yaşadığı yer olan sınırın öbür yakasını aydınlatmış oldu.

Sonrasında teoriden uygulama kısmına – FUEN'in bilimsel raportörü Zora Popova'nın yönetimi altındaki çalıştaya – geçildi. World-Cafe-Metodu uyarınca masalarda üç ayrı grup oluşturularak, aşağıdaki sorulara üç ayrı basamaklı cevaplar arandı:

  • Topluluğunuzdaki azınlıklar kimlerdir ? Ve hangi sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır?
  • Bu sorunların üzerine nasıl gidilebilir ? Azınlıkların çözümlere katılımı nasıl sağlanabilir ?
  • Azınlıkların katılımını engelleyen manialar nelerdir ve bunların üstesinden nasıl gelinebilir ?

Batı Balkanlardan gelen kadın ve erkek katılımcılar bu şekilde olumlu müzakerelere, yeni edinimlere ve fikri elektriklenmelere ulaşmış oldular. Belki katılımcılardan biri veya diğeri, ana yurtlarındaki birlikte yaşamı, toplumun tüm grupları için tekrar bir adım ileriye taşıyacak ve eşit hale getirecek fikirleri ve pratiksel yardımları beraberinde alıp, oraya götüreceklerdir.

 

 


Perde Arkası: Batı Balkan ülkeleri halen tüm toplumsal grupların sosyal ve ekonomik intibakını ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklara eşit ölçüde ulaşımını sağlayacak uygun uzun soluklu bir çerçeve hazırlamaktadır. Ulusal düzeyde buna uygun yasal yönetmelikler, stratejiler ve eylem planları mevcut olmasına rağmen, bunların yerel bazda uygulanması bir sorun arzetmektedir. İşte proje burada devreye girmektedir. Schleswig-Holstein Eyaleti ile Batı Balkan ülkeleri arasındaki fikir teatisi, Uluslararası İşbirliği Topluluğu'nun (GİZ) Schleswig-Holstein Başbakanlığı ile müştereken yürüttüğü ''Mağdur Gruplara Mahsus Sosyal Haklar'' adlı programa istinat etmekte olup, FUEN tarafından bir kaç yıl önce başlatılan ve büyük başarı sağlayan FUEN-Batı Balkanlar Projesi'nin bir devamı mahiyetindedir. Şöyle ki; Makedonya'daki bir azınlık görevlisi, arada geçen süre zarfında çalışmasını Schleswig-Holstein Eyaletini örnek almak suretiyle başlatmıştır. Bu tarz fikir alış-verişlerinin multiplikatör tesirine ilişkin bu bir örnek teşkil etmektedir.

Fotoğraf: FUEN

 

Basın bildirileri