Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş ülkedeki birçok ulusu da ilgilendiriyor

Rusya'nın Ukrayna'yı gayri meşru şekilde istila etmesine Ukrayna'daki uluslar da kurban verdi. Azınlık topluluklarına mensup kişilerin ülkelerini koruma uğrunda can verdikleri maalesef gelen haberler arasında şimdiden yer almakta.

FUEN'e üye olan organizasyonların bize bildirdiğine göre bir çok yunanlı ve iki macar ilk günlerde kurbanlar arasında yer aldılar. Ölümlerine çok üzüldüğümüzü bildirir, ailelerine ve aile efradına baş sağlığı dileriz.

Azınlık topluluklarına mensup bir çok insan Ukrayna vatandaşlarıyla birlikte yola düşüp, daha şimdiden sınırların ötesine geçip, sığınırken, diğer insanlar da konaklama yerlerinde çatışmaların sona ermesini beklemektedir. FUEN Kuruluşu, üye organizasyonları ile, hem Ukrayna ve hem de sığınmacıları alan ülkelerden gelecek yardım hareketlerini gerçekleştirmek için işbirliğine hazırdır.

FUEN, Ukrayna ve ülkenin tüm diğer uluslarına karşı gösterdiği dayanışmayı bir kez daha vurgular, bu haksız savaşta hayatını kaybeden kurbanlar için baş sağlığı diler, vatandaşların güvenliği ve refahı için duyduğu endişeyi dile getirmek ister.

Ukraynadaki uluslara mensup kişilerin ülkenin sadık vatandaşları olduğuna işaretle; bu savaşın hiç bir şekilde onların yararına hizmet etmeyeceğini belirtiriz. Rusya'nın Ukrayna'yı istila ederken hem bir devletin bağımsızlığını ve hem de devletler arası hukuka riayet etmemesini kınıyoruz. Bu savaş hiç bir gayeye hizmet etmeyecek olup, bilakis yıkıma, masum insanların ölmesine ve uluslarına bakmaksızın tüm Ukraynalı vatandaşlarda uzun soluklu olumsuz etkiler yaratacak olan ekonomik zararlar yaratacaktır.

Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmeye başlamasından sonra FUEN Kuruluşu Ukrayna'daki üye kuruluşlarıyla temasa geçmeye çalışmış, oradaki durum hakkında bilgi almak ve onlara yardım yollarını bulmaya gayret etmiştir. Ukrayna Yunan Toplulukları Federasyon temsilcileri, Ukrayna Moldavyalılar Kültür Birliği, Ukrayna Macarlar Derneği, Ukrayna Almanlar Meclisi, Ukrayna Karpat-Ruthen Toplumu, Ukrayna Kırım Tatarları Kongresi ve bir kamu organizasyonu olan ''Ukrayna Ulusları Kurulu'' savaşı haksız bulmakta ve bir an evvel sona ermesini arzulamaktadır.

 

Basın bildirileri