Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Ukrayna, Doğu Paktı Ülkeleri ve Rusya'daki Ulusal Azınlıkları Güçlendirme Görevi FUEN'de

FUEN'in 27 ve 29 Kasım 2019 tarihleri arasında Ukrayna'nin Kiev şehrinde gerçekleştirdiği ''İstikrarlı Bir Gelecek İçin Diyalog'' adlı etkinliğin odak noktasında azınlık ve çoğunluklar arasında güven tesisi, Doğu Paktı ülkelerindeki azınlıklar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve azınlık meseleleriyle yetkili resmi makamların temsilcileri arasında yapılacak bir bilgi alış verişi platformunun hazırlanması yer aldı. FUEN'in sözkonusu etkinliğin devamı mahiyetindeki ''Kafkasya'daki Azınlıklar – İstikrarlı Bir Gelecek İçin Diyalog'' adlı projesinin bir önceki etkinlikten daha da fazla ilgi çektiğini FUEN Başkan Yardımcısı Gösta Toft yaptığı açılış konuşmasında sayıları 60'ı aşkın katılımcıyla birlikte tespit etti. Başkan yardımcısı bunun, sözkonusu girişimdeki mevcut potansiyele, bölgemizdeki azınlıklarla işbirliği yapmaya devam etmemizin gerektiğine ve azınlıklara burada var olduğumuzu göstermemizin zorunlu olduğuna delalet eden bir gösterge olduğunu belirtti.

Kiev Borys Hrintschenko Üniversitesi Profesörü Ihor Zhaloba çalışma oturumlarını Ukrayna'nın tarihine ilişkin yaptığı konferansla başlatarak, 28 yıl önce bağımsızlığını kazanan bu ülkenin politik ve sosyolojik perspektifine dair bir sunum yaptı. Adıgeçen konferansında, içinde büyük politik değişimlerin meydana geldiği, insanların siyasi yönden deneyimsiz bir başkana ve partiye güven verdiği son iki yıla, ve fakat aynı zamanda bir iyimserliğe ve devlet kurumlarına karşı artan bir güven sürecine odaklandı.

Uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan ve ECMI adıyla bilinen Avrupa Azınlık Sorunları Merkezi'nin Ukrayna'daki mahallinde çalışan başkan analisti Zora Popova, etno kültürel çeşitliliğin bir gelişim faktörüne nasıl dönüşebileceği hakkında bir konferans verdi ve bunun gerçekleşebilmesi için toplumun değişmesi gerekli olduğunu belirterek, bunun için gerekli olan beş anahtar unsuru şçyle sıraladı: Dönüşüm gerekliliği bilinci, dönüşüme destek ve katılım arzusu, dönüşüm icraatına dair bilgi, uygulama yeteneği ve destekleme gücü.

FUEN Projesi'nin amacı, azınlıkların güncel durumunun eğitim hakları, ana dillerini kullanma, medya organlarına ulaşım ve topluma uyum konusundaki bilgilere ilk ağızdan ulaşmak ve bu hedeflere nasıl ulaşabileceklerine dair yolları bulmak olması asabiyle, ilk günün ikinci bölümü bizzat azınlıklara ithaf edilmişti. Azerbeycan'daki Türk Meşetleri Birliği ''Vatan'', Aşağı Karpatlardaki Macarların Kültür Birliği, Ukrayna Yunan Toplumu Federasyonu, Gürcistan'daki Alman Cemiyeti ''Birlik'', Ermenistan'daki Alman ''Teutonya'' Kültürel Sivil Toplum Kuruluşu, Moldova Tüm Ukrayna Ulusal Kültür Birliği, Karpat Rusları/Rutenler Topluluğu, Gürcistan-Azerbeycan Hukukçular Birliği, Moldava Alman Topluluğu ''Edelweiss-Alp Dağları Aslan Pençesi'', Rusya'daki Türk Meşetleri Organizasyonu ''Vatan'', Rusya'daki Alman Uluslararası Kültür Birliği, Ukrayna'daki Alman Meclisi, Kırım Tatarları Meclisi ve Ukrayna'daki Roma Kongresi gibi kurumlar bu vesileyle proje ve sorunlarını dile getirdiler.

İkinci günde FUEN'in ''Batı Balkanlardaki Azınlıklar'' projelerinin sonuçları Bijeljina şehrinin temsilcileri tarafından Bijelni'daki azınlıklar sorumlu bürosuna da tanıtıldı.

Projenin görevlerinden birinin azınlıkların politik katılımını kolaylaştırmak ve de politik karar vericiler ve resmi makamlarla eşit şartlarda azınlıklar meseleleri hakkında bir diyaloğu tesis etmek olması nedeniyle şehir temsilcileri ve şehirle kurulacak bir diyalog programın bir parçasını oluşturdu. Ukrayna Kültür Bakanlığı Diyanet İşleri ve Uluslar Dairesi Başkanı Andriy Yurash, yüksek düzeyli hükümet temsilcilerinin etkinlikte hazır bulunmuş olmalarının, bu kişilerin azınlık meselesiyle fazlasıyla ilgilendikleri gerçeğine işaret ettiğini ifade etti. Adıgeçen durumun 10 yıl öncesine kadar başka tarzda tezahür ettiğini ve çok az ilgi gördüğünü vurguladı. Hükümetin esas prensibinin, azınlıkların durumunun kötüleşmesine izin verilmemesi olduğunu da sözlerine ekledi. Yurash devamla, beş yıl öncesine kadar azınlık sorunlarıyla ilgilenen sadece beş çalışanları olduğunu, bu gün ise azınlıklar arasında aracılık görevi yapan ve onların sorunlarını diğer yetkili bakanlıklara intikal ettirebilen tüm bir otoriteye sahip olduklarını açıklayarak, azınlıklarla yetkili Kültür, Spor ve Gençlik Bakanının Kiev'deki FUEN Konferansı'nı memnuniyetle karşıladığını sözlerine ilave etti.

Oturuma aşağıda adıgeçen diğer resmi makam temsilcileri de katıldı: Ukrayna' sivil toplum örgütü kuruluşları ile yapılacak işbirliği sorumlusu İnsan Hakları Komiserliği Temsilcisi Andriy Mamalyga ve Otonom Kırım Cumhuriyeti Ukrayna Başkanlık Misyonu Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Evhen Samukha. Burada bir diyalog kurularak, azınlıkların kendileri için önem arzeden sorularını sormaları sağlanmıştır. Ruten temsilcisi söz alarak, durumlarının Sovyetler Birliği sürecinden daha iyi olmakla beraber, azınlıklarının Ukrayna'da daha hala tanınmadığını tespit etmiş ve yapılan son nüfus sayımında insanların hangi ulusa mensup olduklarını belirtme imkanına sahip olamadıklarını ifade etmiştir. Ayrıca devlet tarafından bir teşvik yardımı alamadıklarını da belirtmiştir. Yunan azınlık temsilcileri, çeşitli sorunların müzakere edilebileceği bir azınlık forumunun bakanlık tarafından organize edilmesine büyük ihtiyaç duyulduğuna işaretle, anılan foruma idari makam temsilcilerinin de davet edilmeleri gerektiğine işaret etmişlerdir. Macar temsilcileri ise; bir azınlık mensubunun, azınlıkların sorunları ile sorumlu olarak hükümette yer alması arzusunu dile getirmişlerdir.

Müzakerelerin bitiminden sonra katılımcılar Kiev'de kain Meydan adındaki radyo istasyonu ile keza Kiev'deki ATR TV televizyon kurumunu ziyaret etmişlerdir. Anılan radyo istasyonu ve de televizyon kurumu Ukrayna'daki kırımlılar tarafından yönetilmekte olup, yayın içeriği kırım tatarları topluluğu ve tüm topluluk için hazırlanöanmaktadır. Yayınlar kırım tatarları diliyle, rusça, ukraynaca ve ingilizce dili üzerinden yapılmaktadır.

Katılımcılar bu arada Babi Yar ve Roma anıtlarını ziyaret etmiş ve de geleneksel kırım tatarları mutfağını tatma imkanı bulmuştur. Katılımcılar bunun dışında, ev sahibi topluluk tarafından organize edilen bir kültürel programa da iltihak etme fırsatını kaçırmamışlardır.

 

Basın bildirileri