Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlık Hakları ve Bölgeleri yolundaki Avrupai Halk Girişimi Avrupa Adalet Divanı'ndaki Avrupa Komisyonu'na Karşı Açtığı Davayı Kazandı.

Avrupa ulusları Federal Birliği Avrupa birliği Adalet Divanı'nın İzsak-Dabas'la ilgili davada Avrupa Komiasyonu'na karşı aldığı kararı memnuniyetle karşıladı.Adalet Divanı Avrupa Komisyonu'nun, ulusal azınlık bölgelerindeki durumun düzelmesi doğrultusundaki halk girişimini tescil edilmesine karşı çıkmak suretiyle hukuki bir hata yaptığını tespit etmek suretiyle, Avrupa Birliği Mahkemesi'nin kararını kaldırmış ve ve komisyonun kararını da geçersiz olarak açıklamıştır.

Avrupa Halk Girişimi'nin ''Bölgelerin Eşitliği ve Bölgesel Kültürlerin İdamesi Doğrultusundaki Uyum Politikası'' yönündei halk girişiminin hedefi, AB Uyum Politikası'nın etnik, kültürel, d,n, veya dilsel özellikleri çevresel alanlardan (ulusal azınlık böşgeleri) farklı olan coğrafi bölgelere özel şekilde dikkat çekmesidir. Avrupa Halk Girişimi'nin bu nedenle asıl amacı, ulusal azınlık bölgelerinin bu  politikanın destekleme, muhafaza etme ve geliştirme tedbirleri şeklindeki yararlarından istifade imkanı sağlamak suretiyle, bu bölgelerin çevredeki diğer bölgelere kıyasen ekonomik yönden dezavantajlı duruma düşmelerini önlemektir. Romanya'nın Siebenbürgen'deki Szekler ulusal Meclisi tarafından (SZNT) koordine edilen bu girişim menşei itibariyle 2013 Haziran tarihinde sunulmuş olup, komisyon tarafından 2013 Haziran tarihinde ise reddedilmiştir.2016 yılında ise mahkeme, komisyonun verdiği karara karşı açılan davayı kabul etmemiştir.

Minority SafePack adlı halk girişimi kararından sonra şimdiki Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından verilen son güncel karar ise, Avrupa Birliği'nin yerli azınlıkları korumak ve teşvik etmekle mükellef olduğunu gösteren bir başka göstergedir. FUEN, tüm bizler için bir kazanç olan bu hizmet nedeniyle halk komitesine, SZNT adlı kuruluşa ve avukatları tebrik eder.

Minority SfePack adlı başarılı halk girişiminin inisyatörü sıfatıyla FUEN, ulusal azınlık bölgelerinin durumunun düzeltilmesi hedefini güden bu girişim için gerçekleştirilecek imza kampanyasını desteklemeyi ve avrupai bir halk girişiminin başarılı bir kampanya ile oluşturulması için uzmanlık bilgisini paylaşmayı sunmaktadır.

Basın bildirileri