Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Devlet Müsteşarı Stephan Mayer: FUEN Almanya'nın Desteğine Daima Sahipti ve Gelecekte de Hep Sahip Olacaktır.

Federal İçişleri İnşaat ve Anayurt Bakanlığı Devlet Müsteşarı Stephan Mayer FUEN 2019 Kongresi'nde yaptığı ilkesel konuşmasında Hartmut Koschyk'ı,  FUEN Ödülü ile mükafatlandırılması nedeniyle kutladı. Adıgeçen, FUEN Kuruluşunu da 70.yıldönümü vesilesiyle tebrik etti. Milliyetçilik ve halkçılığın giderek tekrar irtifa kazandığı günümüzde FUEN gibi organizasyonlara daha büyük ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bu sırada FUEN bünyesindeki  Alman Azınlıklar Çalışma Grubu'nun  (AGDM) çalışmalarını ve Almanya'daki dört ulusal azınlığın tüm Alman toplumunun güçlenmesindeki rolüne methiyelerde bulundu.

Bay Mayer konuşmasında ayrıca ''Demokrasi, güvenlik ve barışın Avrupa'daki idamesi ancak azınlıklara korunma sağlanması ve dillerine, kültürlerine ve de kimliklerine ihtimam gösterilmesi ile mümkün olabilir. Çoğunluk bu sırada azınlığa destek vermekle sorumludur'' diyerek, buna ulaşabilmek için güçlü azınlık organizasyonları ve devlet tarafından yapılacak olan destek ve koruma gibi iki önemli bileşene ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Devlet müsteşarı Minority SafePack adlı halk girişimine verdiği kendi desteğine de vurgu yaptı ve hem FUEN'in ve hem de anılan girişimin arkalarında Almanya'nın ve Alman Hükümeti'nin desteğini devamlı olarak bulduklarını sözlerine ekledi. Mayer devamla, bir kaç siyasi görüşün aksine olmak üzere, azınlıkların korunmasına yönelik AB düzeyinde tesis edilecek bir yasal çerçevenin uygulanmasının Avrupa Konseyi enstrümanlarının önemini azaltacağı görüşünde olmadığını da belirtti.  Kendisinin daha ziyade, MSPI adlı girişimin, Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması ile Bölgesel ve Azınlık Dilleri  Avrupa Şartnamesi için  tamamlayacı nitelik arzettiği düşüncesinde olduğunu belirtti.

Mayer'ın açıklamasına göre bir milyondan daha da fazla imzanın sağlanması büyük bir performans anlamına gelmektedir ve MSPI adlı girişim Avrupa Birliği içinde uygulanmak zorundadır. Mayer, Minority SafePack adlı girişimle sunulan önerilerin yasal eylemler olarak uygulanıp uygulanmayacağını görebilmek için yeni Avrupa Komisyonu'nu dikkatle takip edeceğini de ifade etti.

Basın bildirileri