Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Sırplar ve Çimbriler Eğer Karintiyalı Slovenlerin Milli Marşını Söylerse – İşte O Zaman Europeada Kültür Günü'nde Tüyler Ürperten Anlar Yaşanır

Karintiya'nın Bleiburg beldesinde yaşayan 4000 sakin insan muhtemelen böyle bir duruma şahit olmamıştır: Kısa adıyla Europeada diye bilinen ve azınlıklar avrupa futbol turnuvası kapsamında gerçekleştirilen kültür günü, ana meydanda gerçek bir kültürel çeşitlilik festivaline ve büyük bir eğlenceye dönüştü. Alışıldığı üzere yeşil çimler yerine o gün istisnai olarak kutlama çadırının büyük sahnesinde boy gösteren futbol takımlarının çeşni dolu gösterisi sırasında dün adeta tüyler ürperten anlar biteviye yaşanmış oldu.

Fakat sahne önce gencecik yavrular için ayrılmıştı. Orada sahne alan bir Sloven Çocuk Korosu parıldayan yüzleri ve coşku dolu seslerle bir kaç şarkıyı seslendirdi ve izleyiciler tarafından keza yüksek bir coşkuyla alkışlandı. Karintiya Bölgesindeki bir çok okul sınıfı Europeada adlı etkinliğin öncesinde uluslararası anlaşma, spor ve dilsel çeşitliliği ile ilgili bir çok farklı proje üzerinde çalışmış ve ve bu çerçeve dahilinde elde edilen bir kaç sonucu sunmuştu. Sadece Europeada takımları çevresinden değil, bilakis yerli ahalinin içinden gelen yüzlerce kadın erkek izleyici, gösterdikleri çaba nedeniyle kendilerine sonuçta madalyaları verilerek şereflendirilmelerinden önce, onları hararetle alkışlamış oldu.

Europeada etkinliği çerçevesinde olmak üzere Karintiya'da bir de çok dilli bir yazışma müsabakası gerçekleştirildi. Yazmış oldukları metnin suretinde yarışmayı kazanan Emily ve Celine şu kapanış çağrısında bulunmuşlardı ''Sizler bu emsalsizliğinizi asla yitirmeyin ! Stay Together – stay unique''

FUEN Başkan Yardımcıları Gösta Toft ve de Angelika Mlinar'ın yaptığı konuşmaların ardından gelen çağrı ise şu oldu: Şimdi sahne Avrupa'nın canlı çeşitliliğine ayrılmıştır'' . Dans, müzik, kostümler ve koro eşliğinde yükselen sesleri güçlü görüntülerle aksettiren video çekimlerine, 11 farklı ülkeden gelen 23 futbol takımı tarafından geniş bir yelpaze içinde sunulmasıyla ulaşılmuş oldu. Örneğin, Romanya'dan Slovaklar ve Çekler sanatkarane şekilde örülmüş gömlekler ve siyah çizmeler içinde folklor müziği eşliğinde step dansı oynarken, Almanya'da yaşayan Danimarka Azınlığına mensup futbolcular ciğerleri patlarcasına ve bayraklara sarılmış vaziyette ''Vi er rode, vi er hvide'' adlı Dünya Şampiyonası sırasında sükse yapan şarkılarını söylüyorlar, ve aynı anda Retoromalı kadın ve erkekler muhteliti öküz çanlarıyla çıkardıkları etkileyici bir gürültüyle kulis yapıyorlardı. Tüm etkinliklerde esas olan husus, anayurt, dil, kimlik, gurur ve yaşam aşkıydı. Bunun insanların iliklerine kadar işlemesi de şaşılacak bir şey değildi. Özellikle Sırbistan'da yaşayan Hırvatlarla, Hırvatistan'dan gelen sırpların özel kostümler içinde sahneye birlikte gelerek, yine birlikte dansetmeleri gerçekten kayda değerdi.

''Koroska, Koroska'' nağmeleri resmi programın bitimi sonrasında bile yemek dağıtılan tezgahlarda hala devam etti. En geç olmak üzere kültür gününün bitiminden sonra Europeada Ev Sahibi Milli Marşını sadece Karintiyalı Slovenler değil, bilakis Almanya'dan Sorblar, İtalya'dan Çimbriler veya Bulgaristan'dan Pomaklar da söylüyordu.

FUEN ve Europeada Etkinliği'ni düzenleyenler anılan kültür gününün finansmanına destek veren Federal İçişleri ve Anayurt Bakanlığına (BMI) teşekkürlerini arzeder.

Fotoğraf: FUEN/Laszlo Mihaly

 

Basın bildirileri