Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Parlamentosu'nda Genel Görüşme. Minority SafePack Adlı Halk Girişim Azınlık Meselelerini Avrupa Ajandasına Oturttu.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve FUEN Başkanı Lorant Vincze Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen genel tartışma sırasında ''1,1 Milyonu aşkın AB-Erkek ve Kadın Vatandaş Minority SafePack adlı Halk Girişimi için imza verdi. Avrupa Komisyonu bu insanlara ve onların beklentilerine kulak vermek zorundadır. Bu insanlar, ulusal azınlıklar ve dilsel topluluklar arasındaki dil kaybına ve demografik dönüşüme karşı çıkılmasını talep etmekteler'' şeklinde konuştu.

14.Aralık tarihinde MSPI ile ilgili olarak düzenlenen genel görüşmede söz alan 30 milletvekilinden sadece avuç içi kadarı anılan bu halk girişimine taraf değildi. Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden bir çoğu MSPI'ye ön ayak olanları tebrik ederken, Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller Fraksiyonlar Arası Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Francois Alfonsi, başarılı geçen bu kampanyadaki rolü ve bu önemli konuyu Avrupa Kurumlarına taşımış olması nedeniyle FUEN'i övdü.

Lorant Vincze devamla ''Avrupa Komisyonu, diğer azınlıkların korunmasını teminen yasal yönetmelikler önerirken, anlaşmalarla sabit olan değerlerle aynı çizgide kalarak hareket ettiğini zaten göstermiştir. Avrupa Komisyonu şimdi de aynı şeyi Minority SafePack adlı girişimiyle birlikte yerli ve dilsel azınlıklar için yapmalıdır: Yani müşterek avrupai mirasımızı korumalıdır ! Bu nedenle Avrupa Komisyonu'ndan, kadın ve erkek vatandaşlarımızın arzusuna binaen cesaretli bir adım atmasını ve yasama sürecini başlatmasını talep ediyorum. Bu da sorumluluk dolu bir politika ve kararlı bir davranış gerektirmektedir'' ifadesini kullandı.

Minority SafePack adlı Halk Girişimi kapsamında, AB'nin, AB içindeki ulusal ve dilsel azınlıkların korunması ve kültürel ve dilsel çeşitliliğin teşvikini teminen AB tarafından yapılabilecek dokuz yasal tedbiri önermektedir. Azınlık bölgelerindeki küçük dil topluluklarına mahsus teşvik programları, dilsel çeşitlilik için bir merkezin tesisi ve görsel-işitsel içeriklere hizmet özgürlüğü gibi konular, anılan girişimin azınlık haklarının korunmasına dair ortaya koyduğu önerilerden bazılarıdır. MSPI için başarıyla sonuçlanan Avrupa İmza Toplama Kampanyası , Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) tarafından koordine edilmiştir.

Avrupa Parlamentosu bu hafta da keza Minority SafePack adlı girişimi desteklemeyi teminen bir kararı oylamaya sunacaktır. Karar dilekçesi adları aşağıda yazılı beş ayrı Avrupa Fraksiyonu tarafından kaleme alınmış ve teslim edilmiştir. Bunlar: EVP-Fraksiyonu adına Esteban Gonzales Pons ve Lorant Vincze, S&D Fraksiyonu adına Juan Fernando Lopez Aguilar ve Hannes Heide, Renew Europe Fraksiyonu adına Malik Azmani, Yeşiller EFA-Fraksiyonu adına Rasmus Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield ve Bronis Rope ve GUE/NGL Fraksiyonu adına Clare Daly. Çarşamba günü karar değişikliklerine ilişkin yapılacak oylamayı, Perşembe sabahındaki nihai karar metni oylaması takip edecektir. Oylama sonuçları 17. Aralık 2020 Perşembe günü saat 13.00'te (MEZ-Orta Avrupa Saati) açıklanacaktır.

Avrupa Parlamentosu tarafından alınacak olan karar, MSPI için Avrupa Kurumları yolundaki sondan bir önceki adımdır: Avrupa Komisyonu keyfiyete karşı tavrını 15.Ocak 2021 tarihinde açıklayacaktır. Bunu takiben MSPI Avrupa Birliği AB-Koneyi'nde ele alınacaktır.

Basın bildirileri