Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

''Minority SafePack'' adlı Avrupa Halk Girişimi'nin Vatandaşlar Komitesi Avrupa Birliği Mahkemesi'nden Komisyon Tarafından Anılan Girişimle İlgili Olarak Alınan Kararı Hükümsüz Saymasını Talep Etti

''Minority SafePack – Avrupa Çeşitliliği İçin Bir Milyonluk İmza Kampanyası''  adlı Avrupa Halk Girişimi Vatandaşlar Komitesi  (MSPI) 24.Mart 2021 tarihinde Avrupa Birliği Mahkemesi nezdinde, Avrupa Komisyonu'nun MSPI girişimi ile ilgili olarak alarak, 15.Ocak 2021 tarihli bildirisinde duyurduğu kararın hükümsüz sayılmasına dair şikayetçi oldu.

 

Dava dilekçesi, komisyon bildirisinin Avrupa İmza Toplama Aksiyon Koordinatörü ve Yasal Temsilcileri sıfatıyla  Vatandaşlar Komitesi ve  Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) tarafından yasal olarak itinayla gözden geçirilmesine isnad ediyordu.  Anılan kuruluşlar, Avrupa Komisyonu'nun kapsamında bizzat kendi yasal gerekçeleme yükümlülüğüne ters düştüğü ve aleni bir karar hatasını işlediği bu bildirinin esasta son derece kusurlu olduğu kararına vardı

 

Buna göre; Komisyon bu durumda girişimi doğru şekilde yorumlamayı ihmal etmiş ve Komisyon tarafından önerilen tedbirler, Minority SafePack adlı girişimin hedefleri açısından açıkça uygun bulunmamış olmalıydı.

 

O halde, komisyonun kendine ait olan  gerekçe yükümlüğüne riayet etmeksizin sebebiyet verdiği büyük prosedür hatalarına dair görüşlerin oluşmasına dair yeterli nedenler mevcuttu. Bundan başka komisyon, bu işin öncüleri tarafından komisyonla  yapılan görüşmelerde ve Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen sunumda ileri sürülen  şifahi açıklamalara itibar etmemişti. Komisyon, girişimin öncüleri tarafından MSPI'nin uygulama alanlarına dair yapılan tespitler ve yazılı detaylı ileri sürülen açıklamalara da yanaşmamıştı.

 

Vatandaşlar Komitesi ve FUEN yukarıda yapılan  açıklamalar nedeniyle komisyonun  kararının hükümsüz kılınmasına dair yapılan talep için yeterli nedenlerin var olduğu görüşündedir.

Basın bildirileri