Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority SafePack: MSPI-Halk Komitesi Mahkemenin Kararına Karşı Yasal Yollara Başvuracak

Avrupa Birliği Mahkemesi'nin 9.Kasım 2022 tarihinde Minority SafePack adlı Avrupa Halk Girişimi ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na karşı verdiği kararın esaslı bir şekilde analiz edilmesini müteakip, MSPI Halk Komitesi ve FUEN Başkanlığı, mahkemenin verdiği karara karşı Avrupa Adalet Divanı nezdinde yasal yollardan itirazda bulunmaya karar verdi.

FUEN Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamento üyesi Lorant Vincze konu hakkında; ''Mahkemenin Kasım ayında aldığı bu karar, Avrupa mahkemelerinin Avrupa Halk Girişimiyle ilgili olarak şimdiye kadar aldığı yasal içitihatlarla tam bir tezat teşkil ediyor. Mahkemenin bu konudaki açıklamasında önce şöyle denmekteydi: Avrupa Birliği'nin şu ana kadar Bölgesel ve azınlık dillerinin önemini öne çıkarmak, kültürel ve dilsel çeşitliliği teşvik etmek doğrultusunda aldığı tedbirler, anılan girişimin hedeflerine ulaşmak için zaten yeterlidir. Bu, bariz bir siyasi söylemdir ve Avrupa'nın tüm azınlıkları bunun yanlış olduğunu bilmektedir'' ifadesini kullanarak, sözlerine söyle devam etti: ''Hukuk müşavirlerimiz bir dizi poroblemli noktanın bulunduğunu ve bu noktaların, Kasım ayında verilen kararın hukuki açıdan şüphe yaratır tarzda tezahür etmesine sebebiyet verdiğini tespit etmiş olup, verilen sürenin hitamından önce Avrupa Adalet Divanı'na yapacağımız itiraz üzerinde çalışmaktadırlar''.

Komisyonun 14.Ocak 2021 tarihinde, MSPI Girişimi ile birlikte sunduğu önerileri esas alan yasal eylemleri yürürlüğe sokmayacağını bildirmesinin ardından, MSPI Halk Komitesi 24.Mart 2021 tarihinde, Avrupa Birliği Mahkemesi nezdinde yaptığı başvuruyla, Avrupa Komisyonu'nun sözkonusu girişimle ilgili kararın hükümsüz kılınmasını talep etmişti. Halk Komitesi, Avrupa İmza Kampanyası Koordinatörü sıfatıyla FUEN ve onun yasal temsilcileri bu başvuruyu, komisyonun buna ilişkin vereceği cevabı yasal bir itinayla gözden geçireceğine dayanarak yapmıştı. Bu kurumlar, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bildirinin, kendi yasal gerekçelendirme yükümlülüğünü ihlal etmesi ve bariz şekilde yargı hatası işlediği için, önemli kusurlar ihtiva ettiği sonucuna varmıştı. Macaristan davaya MSPI'ye taraf olarak katılırken, Yunanistan ve Slovakya ise olaya komisyonun yanında müdahil olmuştu.

Avrupa Birliği Mahkemesi 9.Kasım 2022 tarihinde, Minority SafePack adlı girişimle ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na karşı aldığı kararı açıkladı. Mahkemenin kararıyla ilgili yaptığı açıklamada; Avrupa Komisyonu'nun MSPI girişimi esasları doğrultusunda yasal eylemler yapmayı reddetmekle doğru hareket ettiği belirtilmekteydi.

 

Olayın Arka Cephesi

Avrupa Birliği içinde, yerli ulusal azınlıklara mensup olan veya azınlık dillerini kullanan yaklaşık 50 milyon insan mevcuttur. FUEN, RMDSZ, SVP ve JEV adlı kurumların girişimiyle hayata geçirilen MSPI, avrupai bir halk girişimi olup, bu kişilerin Avrupa'daki dil, kültür ve haklarının Avrupa'da korunmasını ve teşvik edilmesini talep etmektedir.

Bu girişim, geçen son 30 yıl içindeki en önemli azınlık hakları insiyatifi olarak geçerlidir

Başlangıçta kayda geçmesi komisyon tarafından reddedilen MSPI, Avrupa Adalet Divanı'nın 2017 yılında aldığı kararla kaydedilmiştir. FUEN tarafından Avrupa çapında koordine edilen bir imza kampanyası sonucunda 1.123,422 onaylı destek beyanı toplanmış ve Minority SafePack böylece genelde 5. en başarılı Avrupa Birliği Girişimi olmuştur. Anılan girişim Avrupa Parlamento Federal Meclisi,Hollanda Avam Kamarası, bir çok bölgesel parlamento ve her şeyden önce olmak üzere, Aralık 2020 tarihinde anılan girişime destek kararı alan Avrupa Parlamentosu'nun da desteğini arkasına almıştır.Avrupa Komisyonu bütün bunlara rağmen,bu girişimin önerilerinin esaslarına istinat eden yasal eylemler almamaya karar vermiştir.

Daha geniş bilgiler için lütfen: http://minority-safepack.eu

 

Basın bildirileri