Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority SafePack Adlı Girişime Ait İmzalar Çevrimiçi Yoluyla Avrupa Komisyonu'nda Kayıt Altına Alındı.

Minority SafePack adlı girişime ait destek beyanları 10.Ocak 2020 Cuma günü Avrupa Komisyonu Çevrimiçi sisteminde kayıt altına alındı.FUEN tarafından koordine edilen kampanya Nisan 2017'de başlamış ve bir yıllık süre zarfından toplanan 1.288.385 imzanın geçerliliği 28 Avrupa Birliği ülkesinin resmi makamları tarafından onaylanmıştır. Avrupa Komisyonu bugün, ulusal ve dilsel azınlık mensuplarının korunmasının daha da iyi hale getirilmesini ve de birliğin kültürel ve dilsel çeşitliliğinin güçlendirilmesini bir dizi yasal tasarruflar alınmak suretiyle AB'den talep eden imzaların teslim alındığını bir basın bildirisiyle açıklamıştır.

İmzaların çevrimiçi yoluyla sunulmasını takip eden bir ay zarfında Avrupa Birliği komiserleri ve genei müdürleri ile halk komitesi ve FUEN'in temsilcileri şahsen bir araya geleceklerdir.

Avrupa Komisyonu'nun konuya ilişkin bakış açısını düzenleyerek, yasama sürecine dair bir karar vermesi ise altı ay sürecektir. Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak kamuya açık bir görüşme ile, keza Avrupa Parlamentosu nezdindeki genel meclis müzakeresi de anılan süre dahilinde gerçekleşecektir.

Avrupa milletvekili ve aynı zamanda FUEN Başkanı olan Lorant Vincze konuyla ilgili olarak ''İmzaların sunulması Minority SafePack Girşimi'nin tarihi boyunca atılan önemli bir adımdır. Bunun için yerine getirilmesi gereken şart, planlarımızı Şubat ayında komiserlere ve genel müdürlere şahsen sunmak ve uzman ekibimiz tarafından hazırlanan yasama önerilerini de takdim etmektir'' demiş ve sözlerine devamla ''Avrupa Parlamentosu'ndaki genel meclis görüşmesini büyük bir şans olarak görmekteyiz. Zira meclis müzakereyi olumlu bir tavsiye ile sonuçlandırırsa, o halde bu Avrupa Komisyonu'na aşırı düzeyde bir baskı yapılmasını sağlayacaktır. Arada geçen zaman zarfında Avrupa başkentlerindeki lobi çalışmaları da keza devam etmektedir. Amaç, Avrupa Birliği'nin dilsel ve kültürel çeşitliliği destekleme ve ulusal yerli azınlıklarla dil gruplarının kimliklerini muhafaza ermeleri doğrultusunda etkin tedbirleri almasıdır'' şeklinde konuşmuştur.

Basın bildirileri