Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Doğu Blok ülkelerinden Almanya'ya Göç Eden Alman Uyruklu Göçmenler: AGDM Mütalaasını Yayınladı

Bir konu, Doğu Avrupa'daki Alman Azınlıkları aylardan beri etkiliyor: Eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşan devletlerden gelen, gecikmeli göçmenler diye tanımlanan Alman uyrukluların ülkeye kabulü bir kaç zamandır Sürgüne Maruz Kalanlara İlişkin Federal Yasanın öngördğü formda gerçekleşmiyor. Özellikle Sovyet rejimi sırasında başvuruda bulunanların kimlik veya ahvali şahsiye belgelerinde, ''Rus'' yada ''Ukrayna'' gibi Alman olmayan bir milliyet kaydına sahip ''başvuru sahiplerinde'' giderek artan kısıtlayıcı bir kabul uygulaması yapıldığına dair haberlerde artış görülmekte.

FUEN-Alman Azınlıkları Çalışma Grubu bununla ilgili olarak, sözcüsü Bernard Gaida adına aşağıdaki mütalaasını yayınlamıştır:

FUEN bünyesindeki Alman Azınlıkları Çalışma Grubu, Avrupa ve Asya'nın 25 ülkesinde yaşayan Alman azınıkların dayanışma topluluğu sıfatıyla Rusya Federasyonu ile Ukrayna'dan gelen gecikmeli kadın ve erkek göçmenlerin kabul süreçlerinde yaşanan güncel gelişmeleri büyük bir endişeyle takip etmektedir.

AGDM, Sürgüne Maruz Kalanlara İlişkin Federal Yasayı ve diğer yasal hükümleri sorgulamadan dikkat çekmek istediği husus; kadın ve erkek gecikmeli göçmenlere ait başvurularının reddedilmesiyle çok sayıda insanın kaderiyle oynandığıdır. Gecikmeli göçmenler uygulamasındaki katı koşullar nedeniyle sadece Ukrayna'dan gelen ve insan onurunu aşağılayıcı bir savaş nedeniyle atalarının ülkesine sığınmak isteyen vatandaşlarımızın başvuruları resmi makamlarca reddedilmemektedir. ''Alman Milliyetçiğini Kabullenme'' noktasında katılaştırılmış olan koşullar, eski Sovyetler Birliği'' nin tüm alanlarından gelen kadın ve erkelerin başvurularını ilgilendirmektedir.

Rusya Federasyonu'nda yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bir yılı aşkın süreden beri büyük bir korku içinde yaşamaktadır ! Alman uyruğuna olan bağlılıkları, onları hem kendi hem de çocuklarının geleceğine ilişkin belirsizliğin damgasını vurduğu bir gerçek içinde yaşamalarına neden olmaktadır. İşte bu nedenle bir çok ailenin kısa bir süreç zarfında atalarının ülkesine, yani Almanya'ya dönmeye karar vermesini anlayışla karşılamak gerekir. Bu durum, Federal Almanya'daki siyasi kamu oyu tarafından bir kaç aydan beri bilinmekte olup, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'daki Almanların sorununu bu bağlamda destekleyen ve bir yasa değişikliği için çaba sarfedecek olan tüm siyasi aktörlere buradan teşekkür ederiz.

FUEN nezdindeki bizler, yani Alman Azınlıklar Çalışma Grubu bu güncel durumla yetnmiyor, erkek ve kadın tüm siyasi karar verici mercilere bu haksızlığı düzeltmeleri çağrısında bulunuyoruz.Bu nedenle, Almanya'daki tüm siyasi güçlere, Sürgüne Maruz Kalanlara İlişkin Federal Yasa'nın (BVFG) derhal değiştirilmesi için destek vererek, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'da yaşayan vatandaşlarımızın ve çocuklarının geleceğini temin etmeleri ve de orada Alman uyruğunu tanıyabilmenin vereceği sonuçlardan korkmadan yaşamalarını sağlamaları doğrultusunda çağrıda bulunuyoruz.

Bizler, bir yasa değişikliği prosedürnün fazla zaman alacağı bilincinde olduğumuz için, bu nedenle resmi makamlardan devam edegelen uygulamalardaki hallerde durum açısından daha lehte ele alanıbilecek geçici bir düzenleme yaratmalarını rica ediyoruz.

Buradan AGDM'nin internet sayfasına girebilirsiniz.

Basın bildirileri