Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlığın Çekirdek Hücresi: ''FUEN'le Azınlık Sohbetleri“ Almanya'daki Danimarka Lisesi’ni tanıtıyor

Danimarka'nın, Danimarka haricindeki en büyük ve en genç okulu: Almanya, Schleswig'deki A.P.Moller Skolen mimari bir sembol ve aynı zamanda Schleswig-Holstein Eyaleti'nde yaşayan Danimarkalı azınlığın çekirdek hücresidir. 25.Ağustos günü saat 16.00'da yayımlanacak olan ''FUEN'le Azınlık Sohbetleri'' nin bir sonraki dizisinde bu çok özel lisenin günlük yaşamına ve yapısına bir göz atma imkanını bulacaksınız. Filmin akabinde yapılacak olan uzmanlar görüşmesine Schleswig-Holstein Eyaleti Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanı Karin Prien, Güney Şilezya Derneği (SSV) Başkanı Gitte Hougaard-Werner ve bir Danimarka İlk Okul Müdüresi davet edilmiştir.

A.P.Moller Skolen adlı okulda Danimarka Azınlığı mensubu olan 650 kız ve erkek öğrenci 7-13.sınıflarda Danimarka Dili üzerinden tedrisat görmektedir. 2500 km2'ye tekabül eden okul iskan havzası fevkalede büyük bir alan tekabül etmektedir. Danimarka Lisesi'ne gitmek için bir çok öğrenci iki saate varan bir otobüs yolculuğunu göze almaktadır.

Mezuniyet halinde çift diploma kazanılması nedeniyle, okul yönetimi ve öğretmenler hem Alman ve hem de Danimarka eğitim standartını yerine getirmek gibi bir engelle karşı karşıya kalmaktadır. Sunumu yapılan kısa metrajlı filmde Okul Müdirü Jorgen Kühl ''Lise mezunlarımızın üçte ikisi eğitimlerine Danimarka'da devam etmektedir'' ifadesinde bulunmaktadır. Okulun azınlık için olan önemi ve finansmanı da burada konu edilmektedir.

Filmin akabinde Eğitim Bakanı Karin Prien ve SSV-Dernek Başkanı Gitte Hhougaard-Werner azınlık eğitim kurumlarının siyasi statüsü, öğretmenlerin meslek eğitimi ve geleceğe matuf görüşleri hakkında mütalaada bulunacaklardır. Müzakereler, FUEN eski Başkan Yardımcısı ve Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Olga Martens tarafından modere edilecektir.

''FUEN'le Azınlık Sohbetleri'' Avrupa'daki yerli ve ulusal azınlıkların ve dil topluluklarının farklı görüşlerini ele alan kısa metrajlı filmler, belgeseller ve makalelerin sunulduğu bir platformdur. Gösterilen her filmin hemen ardından, azınlığın güncel durumu ile ilgili bir konunun görüşüldüğü bir müzakereye geçilmektedir. İlk üç bölümde Alman-Danimarka Sınır Bölgesindeki azınlık okulları ve eğitim sistemi konu edilmektedir.

Daha fazla ayrıntılı bilgi ve hususlar için haydi bu Facebook-Etkinliğine başvuruda bulununuz. 25.Ağustos günü saat 16.00'da Sizleri aramızda görmek bizi mutlu edecektir.

Basın bildirileri