Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Tarihsel Süreç

20. Kasım 1949:  FUEN Paris'teki ''Palais de Chaillot'' adlı sarayda kuruluyor. ''Uluslar Kongresi'' yaklaşık 200 kişi tarafından ziyaret ediliyor. Katılımcılar kendilerini, keza 1949 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi'nin düşüncelerine sıkı şekilde bağlı hissetmekteler.

1950: Organizasyona ilk yıllarda bölgeciler tarafından hükmediliyor, fakat hemen sonrasında bölgecilerle ulusal azınlıklar ve dil toplulukları temsilcilerinin farklı çıkarlar ve ayrı hedefler güttüğü bariz hal alıyor. Yılların akışı boyunca FUEN, Avrupa'daki yerli ulusal azınlıklar ve halk gruplarının çatı organizasyonu olarak yaşamını sürdürüyor. 1960'lı  yılların başına kadar organizasyon Avrupa Hareketi'nin üyesi sıfatıyla uluslararası nitelikte kalıyor ve merkez bürosunu Merkez Komitesi nezdinde yürütüyor.

1954: Başkan olan Povl Skadegard birliğin adını bu günkü şekliyle ''Avrupa Ulusları Federal Birliği'' olarak değiştiriyor..Povl ve Jytte Skadegard adlarındaki evli çift 1973 yılının başına kadar organizasonun zirvesinde kalıyor. Bu süreçte FUEN'in yaşamına, başkanının idealizmi ve imkan sağlama ve tanınma uğrunda verilen mücadele damgasını vuruyor. Batı Avrupa'daki organizasyonların bir çoğu bu süreçte FUEN'e katılmış ve başkanlar Doğu Avrupa'daki azınlıklara bir çok ziyarette bulunmuştur.

1974: Birlik, içinde azınlıkların Alman-:Danimarka Sınır Bölgesi'nde liderlik rolü oynadıkları yeni bir yol ayırımında bulunmaktadır. Bu sırada organizasyonun düzenli bir finansman desteğine haiz ve daha etkili olması doğrultusunda sayısız çabalara başvurulmuştur.

1985: Uluslar Kongresi (halen FUEN Yıllık Kongresi olarak geçerli) Cenevre'deki 15. toplantısıyla yeniden başlamıştır. Bu zaman süreci içinde, azınlıkların sorunlarıyla ilgilenen diğer uluslararası organizasyonların açılmasıyla birlikte, adeta belirli bir rekabet durumu oluşmuştur.

1989: Bu yıl büyük bir çığırın açıldığı yıl olmuş, zira FUEN sonuç itibariyle Avrupa Konseyi tarafından tanınarak, danışmanlık statüsünü almıştır.

1990'lı Yıllar: FUEN uzun süre Batı Avrupa tarafından hükmedilen ve nadiren Orta ve Doğu Avrupa ile temas kuran bir organizasyon hüviyetini muhafaza etmişti. Bu hal 1989/1990 yıllarındaki tarihi gelişmeler sonucunda değişmişti. Orta ve Doğu Avrupa'da yaşayan azınlıklar organizasyonlar kurma ve haklarını talep etme  imkanına kavuşmuştu. FUEN bu yıllarda bir çok üyeyi bünyesine dahil etmiş ve kendisini tüm Avrupa düzeyindeki bir organizasyon haline geliştirmişti.

Doksanlı yılların başında FUEN, Avrupa'daki azınlıkların kalıcı şekilde ve kapsamlı olarak korunmasına güçlü bir şekilde angaje olmuştur. FUEN'in Cottbus Açıklamaları, Avrupa Konseyi'nin o tarihlerde geçerli olan yasal dökümanlarına, ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin çevre antlaşmasına ve bölgesel veya  azınlık dilleri avrupa şartnamesine belirli ölçüde etki yapmıştır.

1995: FUEN Birleşmiş Milletler tarafından tanınmıştır.

1999: FUEN'in 50.kuruluş yıldönümü vesilesiyle Tarihçi Jorgen Kühl  ''FUEN'in Tarihi'' ni yayımlamıştır. 

2006: FUEN'in Avrupa'daki yerli ulusal azınlıklar şartnamesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.Bu şartname, FUEN'in, içinde 13 temel hakkın demir attığı  anahtar niteliğindeki  bir dökümanıdır.

2009: FUEN'in kuruluşunun 60.yıl dönümü jübilesi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Bölgeler Komitesi tesislerinde kutlandı.

2010'lu yıllar: FUEN son yıllar zarfında ekibini, ve Flensburg, Berlin ve Brüksel'de açtığı üç büroyla varlığını genişletmiş ve sağlamlaştırmıştır.

2017: 2013 yılında başlayan uzun bir  yasal ihtilaf sonrasında FUEN, azınlık dilleri ve kültürlerinin AB vasıtasıyla  korunmasını ve teşvikini talep eden Minority SafePack adıyla bilinen Avrupa Halk Girişimiyle büyük bir zafer kazandı.

2018: FUEN tarafından koordine edilen Minority SafePack adlı girişim,  1.128.385 geçerli oy alarak ve 11 AB  üye ülkesindeki ulusal eşik değerlerini aşmak suretiyle  ilk kez 5. en başarılı avrupai halk girişimi olmayı başarmıştır. Bu başarılı kampanya, organizasyonun tezahürünü daha da güçlendirmiş ve onu, azınlıkların korunması alanında bir numaralı istikrar unsuru yapmıştır.

2019: FUEN 70. kuruluş yıldönümünü Slovakya'daki yıllık kongresi vesilesiyle kutlamıştır.

 

 

 

Basın bildirileri