Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Görünebilirlik İçin Çetin Bir Mücadele – Ana Vatanı Olmayan Azınlıklar Karşı Karşıya Kaldıkları Güncel Zorluklar Üzerinde Tartışıyor.


Bir Bulgaristan şehri olan Velingrad alışıldığı üzere ve öncelike Balkanlardaki turistleri zaten üstüne çekiyor ama bu günlerde ana vatanı olmayan azınlıklara (Non-Kin-State) ait Avrupa'dan gelen yaklaşık kadın ve erkek 20 temsilcinin yıllık oturuma katılımıyla bir de toplantı mahalli oluşturuyor.

Şehir İdaresi Temsilcisi olan Mariana Zinkova bu günkü açılış konuşmasında '' Velingrad kenti, farklı uluslar ve kültürler için etnik gruplar arası bir arada yaşamın ve uyumun en güzel örneğidir'' demiştir. Adıgeçen bu sözlerle, ''Farklı Kültürler Arasında İnterkültürel Diyaloğun, Hoşgörünün ve Anlayışın Teşviki'' adlı buluşmanın önemini vurgulamıştır. FUEN Başkan Yardımcısı ve Ana Vatanı Olmayan Azınlıklar Çalışma Grubu Sözcüsü Bahne Bahnsen de bu sözlere iştiraken, Avrupa Kuruluşlarıa ve de Avrupa Toplumuna bir çağrıyla hitap ederek ''Avrupa, Ana Vatanı Olmayan Topluluklara destek vererek, bu toplulukların sadece kimlik ve kültürlerin korumalarını temin etmekle kalmayıp, aynı zamanda, içinde birlikte yaşadıkları toplumun inkişafı için aktif katkıda bulunacak bir duruma gelmelerini de sağlamalıdır'' ifadesini kullanmıştır.

Bu yılkı yıllık oturumun ev sahipliğini Bulgaristan'ın Pomak azınlığı üstlenmiştir. ''Avrupa Pomak Enstitüsü'' Üyesi Asan Molla konuşmasında tüm katılımcılara hoşgeldiniz diyerek, ziyaretlerine icabet ettikleri için kendilerine şükranlarını iletmiştir. Arif Alov'un (Avrupa Pomak Enstitüsü) müteakip konferansı sonrasında misafirler, onun azınlığına ait kültürü hakkında bir görüşe sahip olmuşlardır. Misafirler bu arada, Pomakların ''bir eğlence unsuru değil, bilakis güvenliğin bir garantörü'' olduğunu da öğrenmiş oldular.

Renklerin Ahengi: Geleneksel giysiler taşıyan Pomak Kadınları Görülmekte. Bir diğer alameti farika ise; yüzlerdeki sanatvari boya dekorları (Kapak Fotoğrafına Bakınız).

İlk çalışma oturumunun odak noktasını, farklı azınlıkların münferit güncel durumu teşkil etmekteydi. Son kez acaba neye ulaşılmıştı ? Şimdi hangi sorunlarla karşı karşıya gelinmiş oldu? Neredeyse bu gruptaki neredeyse bütün azınlıkların mücadele etmek zorunda kaldığı en büyük problemlerden birisi, dillerini muhafaza etmeleriydi. Örneğin, Hollandalı bir Frizya temsilcisi, dilini kamusal alanda görünebilir hale getirmek ve iş piyasasında ekonomik değerini arttırmak için neler denediğini anlattı.

Almanya'da yaşayan Sorplar Azınlığı mensubu ve aynı zamanda Brandenburg Eyaleti Bilim, Araştırma ve Kültür Bakanlığı Raportörü Meto Nowak '' bir Ana Vatan sahibi olmamak, gerçek bir sorundur'' sözleriyle buna açıklık getirmiş oldu. Adıgeçene göre; ulusal bazda faaliyet gösteren siyasiler, bu nedenden dolayı anayurdu olmayan azınlıkları desteklemeye cüzi ilgi duymaktadırlar.

FUEN üyesi Ana Vatanı Olmayan Çalışma Grubunun yıllık oturumu müteakip günlerde devam edecek olup, çalışmasını, azınlık topluluklarının kendilerini güçlendirebilmeyi teminen potansiyellerini nasıl geliştirmeleri ve toplum için nasıl bir katma değer yaratmaları gerektiği sorusuna verilecek cevaba ithaf edecektir.

Ana Vatanı Olmayan Azınlıklar Çalışma Grubu, Avrupa'daki yerli ve ulusal azınlıklar, uluslar ve dil gruplarının çıkarlarını temsil eden FUEN (Avrupa ulusları Federal Birliği) Çatısı altında faaliyet göstermektedir. FUEN halen 35 farklı Avrupa Ülkesine mensup 100'den fazla üye organizasyonu temsil etmektedir.

Fotoğraf. Zora Popova/FUEN

Basın bildirileri