Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Beş Başkan, Tek Hedef: FUEN'in Eski Başkanları ile Görevdeki Başkanı Organizasyonun Tarihini İrdelediler

Eski dört başkan ve halen görevde bulunan başkan organizasyonun Slovakya'nın Pezinok şehrinde gerçekleştirilen yıldönümü kongresinde  Avrupa Ulusları Federal Birliği'nin tarihi ve gelişimi hakkında müzakerelerde bulundular. FUEN bu yıl, azınlık haklarının savunulması ve teşvikinin 70 yıllık angajmanının kutluyor.

1982 ile 1986 yılları arasında FUEN'in başkanlığını yapan Karintiyalı Sloven Dr. Reginald Vospernik, çatı birliğinin kendi başkanlığı sırasındaki önemli kongrelere rağmen para sıkıntısı, iletişim ve seyahat zorlukları gibi sorunlarla karşı karşıya geldiğini hatırlattı. O tarihlerde daha internet diye bir şey olmadığı gibi, bir kaç ülkeye yapmak istediği seyahatlara da izin verilmiyordu. Herr Vospernik konu hakkında ''Şu an birleşik bir Avrupa'ya sahibiz ve böyle  şeylerin bugün cereyan etmesi artık tasavvur dahi edilemez'' demiştir.

FUEN başkanlığını 1990 ile 1994 yılları arasında yürüten Güney Tirol'lü üniversite profesörü Dr. Christoph Pan ise başkanlık makamına geldiğinde Avrupa'nın ne durumda olduğundan söz etti ve oradakilere ''Avrupa bölünürken, soğuk savaş sona ermişti. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra, bunun azınlıklar için ne gibi imkanları beraberinde getirdiği hakkında müzakerelerde bulunmuştuk. Bizler, azınlıklar hakkındaki konularda karar verilirken, onların karar sürecine dahil edilmesi imkanı üzerinde kafa yorduk. Azınlıkların hakları konusunda olmak üzere, özgür irade gibi konuları da içeren bir teklifi hazırlamak üzere işe başlıyorduk'' şeklinde bir anlatımda bulunarak, başkanlığı döneminde azınlık konularının yine masada görüşüldüğünü ve  organizasyonun bu seslere kulak verilmesini  sağladığını belirtti

1996 ile 1997 yılları arasında FUEN başkanlığında görev alan reto roman Romedi Arquint ise azınlık taleplerinin çok çeşitli ve korunmalarının herşeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak ''Tek dille konuşan vatandaşların bazı yeteneklere sahip olamamaları nedeniyle bir anlamda sekteye uğradıklarına inanıyoruz'' dedi  ve FUEN'in, kendisinden önceki başkan olan Christoph Pan'ın işlerine devam ederek, Doğu Avrupa'da verdiği hizmetleri hatırlattı.

Danimarka'da yaşayan Alman Profesör Hans Heinrich Hansen 2007 ile 2016 yılları arasında başkanlık görevini deruhte etmişti. Minority SafePack adlı halk girişimi onun başkanlık döneminde başlamıştı.  FUEN'in bundan önceki başkanı  ''Bizler Avrupa'daki kurumların bize yardım edeceklerini ummuştuk. Oysa bizi dışladılar ve kendimizi böylece Avrupa Adalet Divanı'nın önünde bulduk'' ifadesini kullanarak, MSPI'nin ve dolayısıyla FUEN'in hedeflerine ancak azınlıklarla çoğunluk arasında  yapılacak karşılıklı bir diyalogla ulaşılabileceğine inandığını dile getirdi.

Halen görevde bulunan başkan Lorant Vincze ise; organizasyonun önünde daha katetmesi gereken bir yol olduğundan bahsetti. Minority SafePack adlı girişimin   başarıya götürülmesinin şu andaki en önemli görev olduğuna değinen başkan sözlerine ''Berlin Duvarı'nin yıkılmasından sonraki doksanlı yıllarda Romanya'da sınırların açıldığını hatırlıyorum. FUEN Başkanının bizi ziyaret ettiği o anda bizler şunu gördük: Avrupa'da bizden başka diğer azınlıklar da mevcuttur ve müşterek hedeflerimize ulaşabilmek için birlikte çalışabiliriz. İnancımız, EVP, sosyalistler ve liberaller tarafından desteklendiği için, Minority SafePack adlı girişimin başarılı olacağı doğrultusundadır. Bundan başka ayrıca, bir çok siyasi partiden olumlu cevaplar almış durumdayız''. açıklamasıyla son vermiştir.

Basın bildirileri