Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FLENSBURG'TA ARALIK AYI İÇİNDE FUEN TARAFINDAN YAPILACAK ''KAFKASYA'DAKİ AZINLIKLAR: İSTİKRARLI BİR GELECEK İÇİN DİYALOG'' KONULU SEMİNER

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) 13. - 15.Aralık 2017 tarihleri arasında Almanya'nın Flensburg kentinde ''Kafkasya'daki Azınlıklar : İstikrarlı Bir Gelecek İçin Diyalog'' konulu ikinci bir seminer gerçekleştiriyor.

Anılan seminerin amacı, Kafkasya'daki azınlıkların temsilcilerine, bir müzakere ve fikir teatisi yapabilecekleri bir ortam sunmaktır.

Bu yıl yapılacak seminere Gürcistan'daki Almanlar, Gürcistan'daki Azeriler, Rusya'daki Ahıska Türkleri, Azarbeycan'daki Ahıska Türkleri ve Azerbaycan'daki Talişlir alk grbunun temsilcileri katılacaklardır. Seminerin odak noktasında ''Eğitim Reformu ve Dil öğrenimi'' ve ''Devletler Arası İlişkilerde Azınlıklarla Olan Münasebetlerde  Bozner Tavsiyeleri''  başlıklı konular yer almaktadır.

Seminerin üçüncü konusu ise barışın kurucusu sıfatıyla azınlıklar ve  ihtilaflardaki önleyici rolü'' konusu teşkil edecektir. FUEN, azınlıkların çok büyük, ancak çoğu kez istifade edilmeyen bir potansiyele sahip olduğuna tamamen kanidir. Bu nedenle azınlıklar '' köprü kurucu'' görevini üstlenebilirler ve farklı kültürler, ülkeler, ve çeşitli politikalar arasında arabulucu rolünü oynamak suretiyle, ihtilafların oluşmasına karşı gelebilmek için politik yönden ortaya çıkan zamanlarda yardımcı olduğu gibi,  gerekli olması halinde bu ihtilafları çözebilirler.

Önümüzdeki etkinlik münasebetiyle organizatörler Kafkasya'dan ve de Alman-Danimarka sınır bölgesinden bazı uzmanları davet etmişlerdir. Misafirler, seminerin belirtilen münferit konularına dair sunumlar yaparak, birikimlerini paylaşacak ve azınlıkların başarıyla sonuçlanan  politik ve sosyal katılımlarından örnekler vereceklerdir

Basın bildirileri