Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Mariupol'lü Cesur bir Kadın ve Savaş: FUEN Başkan Yardımcısı Ukrayna Yunan Toplulukları Federasyon Başkanı İle Buluştu.

''Sayısız hava saldırısı, vakum ve fosfor bombaları tekrar tekrar yağıyordu''. Aleksandra Protsenko-Picaghi ile birlikte 23 insan, güvenlikleri için üniversiteye yakın bir evin mahzenine ekmek ve su tedariki olmaksızın sığınmış ve eriyen karların suyundan çay yapmıştı. Adıgeçen bunu hatırlayarak, ''O sıcak çay hayatımı kurtarmıştı'' demiştir. Nadiren de olsa dışarıya doğru atfedilen bakışlarda, korkunç görüntülerden ışıltıları yayılmaktaydı.

Başkan yardımcımız Gösta Toft'un kısa bir süre önce Selanik'te (Kuzey Yunanistan) yaptığı buluşma duygusaldı: Adıgeçen, Merkez bürosu kısa bir süre öncesine kadar Ukrayna'nın Mariupol şehrinde bulunan Ukrayna Yunan Toplulukları Federasyon Başkanı İle bir görüşme yapmıştır.

Verdiği bilgilere göre; savaş onlar için yeni bir şey değildi.2014 yılından beri cephe hattı boyunca 45 yunan köyü bulunmakta ve bombalanmaktaydı. Yunan Toplulukları Başkanı olarak 8 yıldan beri, nerede olursa olsun elinden geldiğince yardım etmeğe çalışmıştı, yani harpten kısa sürede kurtulmak için su tedarikinde bulunarak, çocuklara ders vererek ve etkinlikler yapmak suretiyle.

Alexsandra Protsenko-Pichagi, Maiupol'ün 2.Mart'ta şiddetli bir bombardımana maruz kalması nedeniyle, sığınaklara sığınarak korunduğunu anlatmıştır. Yaklaşık iki hafta sonra mahzeni terkedebilmiştir. Arkadaşlarının yardımıyla özel otomobiller ve minibüsler vasıtasıyla önce Zaporizjzja'ya kadar kaçmış, oradan da kızının barınma imkanı bulabildiği Yunanistan'ın Selanik şehrine kadar yola devam etmiştir. Gösta Toft ziyaretinin akabinde ''Hayata tekrar tutunmak, Alexsandra Protsenko-Pichagi gibi cesur bir kadın için bile kolay bir şey değildir'' ifadesini kullanmıştır.

Onun şansına olsa gerek, Yunan-Ukrayna girişiminin genç yaştaki yardımcıları yanında yer almıştır. Örneğin Iana ve Ivan gibileri, FUEN-Başkan Yardımcısı ile yapılan buluşmada tercümanlık görevini üstlenmişlerdir.

Yardım girişimi diğer katkıların yanı sıra bir de Ukraynalı sığınmacılara Selanike entegre olmada yardımcı olarak, Ukrayna'ya yardım ve gıda malzemesi göndermektedir. Ivan Harlonov ise; ''Uzun vadeli yenebilecek gıda maddelerini tedarik etmek giderek zorlaşmakta olup, bunların nakliyesi için otobüs ve kamyonlar yoktur'' diyerek, kendilerini bir araya getiren gücün muazzam bir güvenden oluştuğuna işaret etmiştir. Adıgeçen devamla ''Onlar kendi meseleleri için mücadele etmekteler. Zira, Ukrayna'da bir dönüşüm yaratmak için yardım edebileceklerine tamamiyle inanmaktadırlar. Alexandra Protsenko-Pichagi, Mariupol'de bir çok insani kurbanın verilmiş olmasından, evlerinin  ve tanınmış bir yunan müzesinin kaybedildiği durumdan son derece ümitsizdir. Buna rağmen eğer rusları mağlup ederlerse, genç byan ve erkek arkadaşlarına tekrar kavuşmak  ve Mariupol ve Ukrayna'yı yeniden inşa etmek için yardımcı olmak istemektedirler'' şeklinde demeç veren Gösta Toft ''Onlar hepinize birden şu çağrıda bulunuyorlar: Ukrayna'ya Yardım Edin''

 

''Ukrayna İçin Azınlıklar'' Sloganıyla bilinen FUEN-Bağış Kampanyamız yardım etmenin bir diğer imkanıdır.

 

İç yüzü:

Mariupol 1780 yılında, Kırım'dan tehcir edilen yunanlılar tarafından kurulmuş olup, şehrin etrafında çepe çevre tam 20 köy daha inşa edilmiştir. Bu alanda halen 48 yunan iskan bölgesi mevcuttur. Yunanlılar Kırım'dan Asow bozkırlarına giden yolu  kutsal Meryem Ana ikonu sayesinde aştıklarından dolayı, bu şehri onun şerefine kendi adıyla adlandırmışlardır.

 

Basın bildirileri