Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

BÖLGELERE GÜÇLÜ KÖK SALMIŞ – FUEN KONFERANSI PERŞEMBE GÜNÜ BRÜKSEL'DE BAŞLIYOR.

Avrupa ulusları Federal birliği (FUEN) 30 Kasım ile 1.Aralık tarihlerinde  Brüksel'de iki gün sürecek AB Bölgelerinde Azınlık Camiaları ve Dil Azınlıkları konulu bir konferans düzenleyecektir. Etkinlik,  Avrupa Bölgeler Komitesinin ev sahipliğinde tertiplenecektir.

FUEN bir kaç yıldan beri azınlıkları destekleyen bölgeler ve azınlık bölgeleri için bir forum düzenlemek  amacını gütmektedir. ''Bölgelere Güçlü Kök Salmış'' başlığı altındaki etkinlik bunun açılış konferansıdır. Forumun hedefi ilk planda, birliğin dikkatini bazı avrupa bölgelerindeki azınlıkların sorunlarına çekmek, bölgelerin azınlıkların temsili ve katılımı konusundaki önemi hakkında görüşmek, azınlık bölgelerinin işbirliğini teşvik ve tesis etmek ve böylelikle ikili ve çok sayılı işbirlikçiliğini desteklemektir (özellikle sınır bölgelerinde olmak üzere). Avrupa Azınlık Bölgeleri forumu dahilinde dil kullanımı, kültürel ve ekonomik gelişim, otonomi, çoğunluk ahalisi olarak azınlıklar, bölgeler arası işbirliğinde eşit şans ve imkanlar alanındaki durum araştırmalarının tanıtımı yapılabilir.

Avrupa'daki yerli azınlıklar iyi düzeyde tanımlanabilen alanlarda, yani özellik arzeden tarihi, dilsel ve kültürel görüşlere sahip olan bölgelerde yaşamaktadırlar. Bu idari seviye kollektif bir kimliğin gelişimi, azınlık kültür ve dilinin korunması, öz kurumların fonksiyonel olması ve azınlık ile çoğunluk arasındaki ilişkilerin gelişimi yönünden kritik bir durum arzetmektedir. Çeşitli bölgeler, kendi havalisinde yaşayan ulusal camialarla farklı ilişkiler yürütmektedirlr. Bu nedenle, bölgesel ilişkilerin, iş birliğinin ve birikimlerin teatisi bilhassa önemlidir. Etnik gruplar arasındaki iş birliği, bölgelerin ekonomik ve alt yapı alanındaki işbirliğine de yansımaktadır. 

İşin temelini, FUEN ile aşağıda adları yaılı bir çok bölge otonom mahaller arasındaki uzun yıllara dayanan işbirliği  sağlar: Schleswig-Holstein, Sachsen, Brandenburg, Güney Tirol, Belçika'daki Almanca konuşan topluluk, Kärnten, bundan başka bir de İspanya ve Fransa'daki bölgeler, Batı bölgesindeki Balkan devletleri, ve Merkezi Avrupa'daki Macaristan, Romanya, Slovakya, Polonya, Ukrayna. İş birliği dahilinde edinilen değerli birikimler birbiri arasında paylaşılmalıdır.

FUEN'in en önemli projesi olan Minority SafePack Initiative adlı  Avrupa halk girişiminin halen uygulanmakta olması nedeniyle azınlık bölgelerinin rolü şimdiye dek hiç bir zaman bu kadar önem arzetmemişti. MSPI adlı projenin hedeflerinden birisi de, AB'nin bölgesel kohezyon (iç birliktelik)  politikasını değiştirmek suretiyle,  içersinde dil ve kültür çeşitliliğinin propagandasını yaptığı bölgesel teşvik programının bir kaç bölgeye ait azınlık faktörünü de dikkate almasını sağlamaktır.

Konferans FUEN Başkanı Loránt Vincze tarafından açıldı. Tirol Bölgesi'nin Eyalet yüzbaşısı Herwig VAN STAA, Belçika'daki Almanca konuşan Toplumun Başbakanı ve  Avrupa Sınır Bölgeleri Çalışma Topluluğu Başkanı Oliver PAASCH,  Avrupa Konseyı üyesi ve Kärnten (Avusturya) Eyalet yüzbaşısı Peter KAISER etkinliğe çeşni katacak isimlerdir. Konferansın kapanışı, MSPI adlı Avrupa Halk Girişimi Halk Komitesi üyesi ve Avrupa bölgeler Komitesi Başkanı Heinz Lambertz tarafından yapıldı.

Etkinlik, esas partner olan Avrupa Bölgeler Komitesi ile Brüksel'de organize edilmiştir.Bölgeler Komitesi davlet üstü  bir otorite olup, AB'nin kurumsal çerçeve mekanizması dahilindeki direk sesidir. FUEN'in bu projesi, Federal İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Konferans Programı:

30.Kasım Perşembe (Avrupa Bölgeler Komitesi,  JDE 52 no'lu oda)

15.00 – 15.10 Avrupa ulusları Federal Birliği (FUEN) Başkanı Loránt Vincze'nin Selamlama Konuşması

15.00 – 16.30 İlk Panel Görüşmesi: Artı Değer – Azınlık Topluluklarının Avrupa Birliği Sosyal ve Ekonomil Gelişimine Katkısı

Temel Not: Csongrat Bölge Meclisi Başkan Yardımcısı Anna MAGYAR (Macaristan)
Moderatör: Çok Dillilik Uzmanı Johan HÄGGMAN
Panelin Katılımcıları:
Mikel Irujo AMEZAGA, AdR Delegesi, Navarra Bölgesi (İspanya)
Csaba BORBOLY, AdR Delegesi, Harghita Bölgesi Meclis Başkanı (Romanya)
Jens A.CHRISTIANSEN, Avrupa Diyalog Forum Başkanı (Almanya'daki Danimarka Azınlığı)
Dr. Davide ZAFFI, Avrupa Ulusal Topluluklarını Teşvik Toplumu SENCE Yönetim Kurulu Üyesi

16.45 – 18.00 Azınlıklari Destekleyen Bölgeler ve Azınlık Bölgeleri hakkında müzakere.

Konuya giriş hakkında düşünceler: Csaba SOGOR: Avrupa Parlamento Üyesi (Romanya)

Moderatör: Loránt Vincze, FUEN Başkanı. Brandenburg, Burgenland, Kärnten, Nordschleswig Bölgesi, Doğu Belçika, Schleswig-Holstein, Güney Tirol, siebenbürgen, Güney-Slovakya, Opole Bölgesi, Macaristan ve bunun gibi  yerlerden gelen Katılımcıların Katkıları:

1.Aralık Cuma (Avrupa Bölgeler Komisyonu, JDE 63 no'lu oda)

10.00 – 11.15 İkinci Podyum Müzakeresi: Ana Yurda Demir Atmak – Bölgesel Kimlikler Teritoryal İşbirliğini ve Sosyal Gelişimi güçlendirir.

Temel Not: Dr. Herwig VAN STAA, AdR Delegesi, Eyalet Meclis Başkanı Tirol (Avusturya)
Moderatör: Dieter Paul Küssner, FUEN Başkan Yardımcısı (Almanya'daki Danimarka Azınlığı)
Panelistler:
Oliver PAASCH, Belçika'da Almanca konoşan topluluk Başbakanı
Johannes CALLSEN, Ulusal Azınlıklar ve Halk Grupları  meselelerinde Başbakan Görevlisi, Schleswig-Holstein Eyaleti Sınır Toprağı ve Aşağı Almanya İşleri
Roman KOLEK, Mareşal Yardımcısı, Opole Bölgesi (Polonya)

11.30 – 12.30 Üçüncü Podyum Müzakeresi: İmtiyazların Yeniden Düzenlenmesi – Demografik Değişim Dahilinde, Bölgesel Politika ve Sınır Ötesi İşbirliğinde Azınlık Toplulukları ve Dil Azınlıklarının Rolü

Panelistler:
Aleksandra PIVEC, Slovenya Cumhuriyetinin Yurtdışı Slovenleri Devlet Sekreteri
Iuliu WINKLER, Avrupa Parlamento Üyesi (Romanya)
David Statnik, Lausitzli Sırplar Domowina Birliği Başkanı (Almanya'daki Sırp Azınlığı)
Tove H.MALLOY, ECMI Müdiresi (Avrupa Azınlık Konuları Merkezi...

Kapanış Konuşması: Karl-Heiz LAMBERTZ, Minority SafePack Initiative adlı Avrupa Halk Girişimi Projesi Halk Komitesi Üyesi, Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanı (AdR)

Basın bildirileri