Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlık İçinde Bir Azınlık mı? ''Azınlık Kadınları'' Projesi Tur Atlıyor

Konu yüksek mevkileri ilgilendiriyorsa, o halde azınlık kadınları daha az mı temsil ediliyor? Organizasyonlarımızda  haklar ne derece eşittir ? İşte bu soruların cevabını geçtiğimiz yıl ortaya çıkarmak istiyorduk ki; ''Azınlık Kadınları'' Projesi'ne ilişkin araştırmamızın sonuçları, FUEN-Etkinliklerinde ekseriyetle kazanılan bir intibayı teyid etmiş oldu: Kadınlar organizasyonlar dahilinde esas itibariyle  iyi  temsil edilmekle birlikte, bu her şeyden önce bu durum operasyonel alanda oluşmaktadır. Ancak buna karşılık, başkanlık veya yönetim kurulları gibi liderlik pozisyonlarında  hep erkekler  duruma hakimdir. Bilimsel sözcü ve proje yönetmeni Zora Popova durumu böyle özetleyerek,  ''Erkekler yönetim pozisyonlarında saf tutarken ve organizasyonları dışarıya karşı temsil ederken, kadınlar arka planda çalışmaları gerçekleştirmektedirler'' demiştir.

Sonuçlar ve hatta organizasyonlarımızın çoğunun büyük ilgisi açıkça şunu göstermektedir: Burada söz  ve fiiliyata ihtiyaç vardır. İşte bu yüzden ''Azınlık Kadınları'' adlı proje bir ileriki tur aşamasına  geçerek, 12.Temmuz tarihinde, ve ilgi duyanların arzuladığı içerik ve de somut projelerin ele alındığı bir çevrimiçi toplantısıyla etkinliğin açılışını gerçekleştirmiştir. Dokuz ayrı ülkeden 18 kadın ve bir erkek katılımcı oniki azınlığı temsil ederek,  bu sanal toplantıya iştirak etmiş ve bunlar arasında yer alan FUEN- Başkan Yardımcısı  Olivia Schubert toplantı başlarken konunun öneminin, başta Doğu Avrupa Bölgesi'nde olmak üzere,  altını çizmiştir.

 

Fotoğraf: Screenhot Online-Meeting

 Katılımcıların çoğunluğu, başkalarının deneyimlerinden bir şeyler öğrenmek, ilham almak, eşit hak ve azınlıklarda cinsiyet adaleti  gibi konuları istekleri şeklinde formule etmiştir. Bunlardan bir kaç tanesi  organizasyonlarındaki aşırı düzeydeki  kadınlar kotasından dolayı, ve hatta yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere, gurur duyarken, diğerleri temsil zaafiyetinden ve bunun değişimini isteyen bir  kültürün  eksikliğinden müşteki olmuştur. Bir çoğuna göre  burada, rol modelleri ve düşünce tarzları kültüründe genel bir değişime gerek vardır. Ekseriyetle eksik olan şeyler; cesaret, destek ve hatta belki de  örnek alınacak kişiliklerdir.

Bu tarz güçlü örnek şahsiyetlerin gelecekte artık akamete uğramamasını teminen FUEN, gerek siyasi ve gerekse ekonomi, eğitim, bilim veya kültür gibi hangi alanda olursa olsun, bir çok farklı güçlüğü başarıyla yenmesini bilmiş ve ön plana çıkan yolu aşmış olan azınlık mensubu kadılara ait video-portreleri planlamaktadır. Kısa gerekçeli öneriler info@fuen.org adresi üzerinden işleve alınacaktır.

Bunun dışında ayrıca, katılımcıların istekleri doğrultusundaki somut içeriklerden oluşacak, azınlıklarda eşit haklar ve azınlıklarda cinsiyet adaletini konu alan bir çalıştayın tesisi  plan dahilindedir. Çevrimiçi toplantıda sayısız öneriler  bir araya getirilerek, değerlendirilecek ve   buna ait bir tanıtımın muhtemelen Aralık 2023 tarihinde yapılmasını temininen  bir program teklifi geliştirilecektir.  

 

Basın bildirileri