Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa'nın Bu Büyük Hazinesi Nasıl Daha İyi Korunulabilir? Diller Gününe Mahsus Sözlük Eylemi ve Tartışmaları

Brüksel'deki Avrupa Tarihi Evi'nin  uzunca masası oldukça zengin şekilde donatılmıştı. Azınlık dilleriyle düzenlenmiş olan 65 sözlük   Avrupa Diller Günü vesilesiyle gerçekleştirilen bir kutlama seremonisi çerçevesinde müzeye devredilmek üzere  dün orada hazır tutulmuştu. Anılan eylem hareketi,  Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller Fraksiyonlar Arası Çalışma Grubu ve  ve  FUEN  tarafından organize edilmişti. Sözlüklerle yapılan çağrı sonrasında pek çok  azınlık ve dil grubu buna katılmış ve kısmen de olsa bu  teslim töreninde şahsen hazır bulunmuştu.

Avrupa Tarih Evi'nde yapılan Sözlük Devir Törenine Ziyaret Yoğun Oldu.

Foto:FUEN

Avrupa Parlamentosu I.Eş Başkanı yaptığı selamlama konuşmasında ''Dilsel çeşitlilik daha iyi idrak edilmeli ve kıtamızın mirasının merkezi bir parçası olmalıdır. Diller Avrupa Günü, daha az yaygın diller ve azınlık dilleri de dahil olmak üzere, tüm dilleri kutlamak için fevkalade bir fırsattır'' ifadesini kullanmıştır. FUEN Başkanı Lorant Vincze ise sözlüklerin oynadığı anahtar rolüne değinmiş ve ''Sözlükler, diller arasında  birer sözcükler köprüsü olup, birbirini anlamayı mümkün kılarlar ve kültürümüzün anahtarı olup, akıllıca kullanıldıklarında barışa katkı sağlarlar'' demiştir.

 

AB'nin resmi beyanlarına göre;  Avrupa Birliği'nde 23 resmi dilin yanı sıra  bu dilleri  konuşanların sayısının 40 Milyon'a ulaştığı 60'ı aşkın bölgesel ve azınlık dili mevcuttur. Bu durum, AB-Ahalisinin yaklaşık %7'sinin bir azınlık veya bölgesel bir dili kullandığını gösterir. Özellikle tamamen yaygın olmayan bir dili kullanan ve bizzat kendi  devleti olmayanların daha da büyük bir   tehlikeye maruz kaldığı bir  gerçektir. Vincze sözlerine devamla; ''Bu insanlar,  desteğimize ihtiyaç duymakta ve AB'nin daha fazla   ilgisini çekmeyi hak etmişlerdir. İşte bu durum, Avrupa Parlamentosu'nda büyük bir çoğunluk tarafından desteklenen Minority SafePack Girişimi'nin ana noktalarından biridir. O halde bizler kesinlikle daha fazla çalışarak, kendi öz mirasımızı korumak zorundayız'' demiştir.

FUEN'in Brüksel Temsilciliği nezdinde  azınlık dilleri hakkında yapılan Panel. (soldan sağa doğru görünenler): Olivia Schubert (moderasyon), Francois Alfonsi, michael Teutsch, Anna Jungner-Nordgren, Fernand deVarennes, Kinga Gal. Fotoğraf: İris Heidau.

FUEN'in Brüksel Ofisinde yapılan Sözlük Kutlamalarının akabinde ''Avrupa'nın Dilsel ve Kültürel Görüntüsünün Bir Parçası Olarak Azınlık Dilleri: Avrupa'nın Çeşitliliğinin Muhafazasında Azınlık-Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü'' konulu bir podyum paneli  gerçekleştirilmiştir. Güney Tirol Halk Grupları Enstitüsü Bilimsel Yönetmeni ve Bozen Özgür Üniversitesi Profesörü Paul Videsott, içeriğinde farklı ülkelerdeki  vatandaşlık istatistiklerinin ve azınlıkların korunma tedbirlerinin karşılaştırıldığı bir rapor sunmuştur. Bunun Sonucu: AB bünyesindeki azınlık toplulularının üçte ikisi geçtiğimiz son kırk yıl zarfında nüfus kaybına uğramıştır.

AB bünyesinde büyüme gösteren azınlıklardan 29 örneğin 22'sinde (bu oran %76'ya tekabül etmektedir) standart bir dile sahiptir. Bir AB Bölgesi dahilinde öz otonoma sahip olan 12 azınlık (yani %70'i) büyüme göstermektedir. Videsott'a göre bu durum: ''Azınlık dillerinin muhafazasını teminen, tamamen yeni çözümler bulmaya mecbur olmadığımıza işaret etmektedir, çünki en iyi uygulama örnekleri zaten  çoktan bulunmuştur: Otonom uzlaşıları, yazılı dil ihtiyacı ve dillerin güçlenmesi için özel tedbirler- İşte bu saydıklarımız dilsel çeşitlililiğin muhafazası için anahtar rolü oynayan unsurlardır.

Paul Videsott Azınlıklar  Konusunu Araştırıyor. Fotoğraf: İris Heidau

Konuşmacıların sayısında görülen dramatik azalmaya bakıldığında, zamanın giderek  daralmasına Fernand de Varennes daha da bir  açıklık getirerek, şöyle konuştu: UN-Azınlıklar Özel Raportörü bir çok hükümetin azınlık dillerinin kullanılmasını eğitim, ve kamu yönetimi gibi bir çok alanda azaltmasını eleştirerek   ''Artık  uyanmak zorundayız'' çağrısında bulundu.

 

Dilsel Çeşitlilik Teşvik Ağı Başkan Yardımcısı (Network to promote Lingustic Diversity,NPLD) Anna Jungner-Nordgren dilsel çeşitliliğin bu katma değerine  bir kaside ile övgüler yağdırdı. Ona göre; bu katma değer farkedilmek ve her zaman algılanmak zorundadır. Ancak, dilsel çeşitlilik politik destek olmadan korunamaz. Avrupa Komisyonu Eğitim, Gençlik,Spor ve Kültür Genel Müdürlüğü mensubu Michael Teutsch kurumunun bu desteği eğitim alanında Erasmus gibi spesifik enstrümanlarla verdiğini dile getirdi. Ancak bu durum, Fraksiyonlar Arası Azınlıklar Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı ve Avrupa Parlamento üyesi Francois Alfonsi için yeterli olamazdı. Adıgeçen ''Komisyon müdahale etmek ve AB bünyesindeki dilsel çeşitliliği daha güçlü şekilde korumak zorundadır'' talebini dile getirdi. Adıgeçenin meslektaşı Avrupa Parlamento üyesi King Gal Azınlıklar Sivil Toplum Örgütleri ile FUEN'in önemli çalışmasına işaret ederek, Minority SafePack adlı girişimdeki önerilerin nihayette yasal mevzuata dönüştürüleceğine olan umudunu ifade etti

Çünkü, Avrupa Birliği'nin sloganı, ''çeşitlilik içinde birleşme'' den ibaret değil midir ?

 

26.Eylül 2023 tarihinde Brüksel'deki Avrupa Diller Günü adlı etkinliğimizin  kadın ve erkek katılımcıları görülmekte. Fotoğraf: İris Heidau

Başlıkta Yer Alan  Fotoğraf:  Avrupa birliği 2023/Alain Rolland

Sözlük-Kutlamaları Seromenisine dair diğer fotoğrafları görmek  için lütfen buraya tıklayınız.

Brüksel'deki FUEN-Podyum Müzakerelerine dair diğer fotoğraflar için lütfen buraya tıklayınız.

 

Basın bildirileri