Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Azınlık Bölgeleri Forumu Helsinki'de ''Azınlık Dillerine Yeni bir Önem Tesis Edilmeli'' Çağrısıyla Başladı

Yukarı Kuzey, Büyük Avrupa Sahnesi: Avrupa Azınlık Bölgeleri 5.Forumu bugün Finlandiya'nın Helsinki şehinde resmen açıldı.

FUEN Kuruluşu (Avrupa Ulusları Federal Birliği) tarafından Folktinget adıyla bilinen Finlandiya/İsveç Ulusal Yasama Organı ile işbirliği içersinde ve 30'u aşkın Avrupa ülkesinden gelen yaklaşık 90 kadın ve erkek katılımıcının iştirakiyle organize edilen bu etkinliğin sloganı ''Kuzeyin Çeşitliliği – Ekonomik Büyümenin Bir Formülü mü ?'' oldu.

Kadın ve erkek konuşmacılar yaptıkları açılış konuşmalarında Kuzey İşbirliğine dair çeşitli görüşlerini dile getirdiler. Forumun yapıldığı yer olan İsveç-Finlandiya Hanaholmen Kültür Merkezi Sorumlu Müdiresi Gunvor Kronman ''Ağ Oluşturma Potansiyelinden sonuna kadar yararlanmak ve bunden kesinlikle vazgeçmemeye'' işarette etti. Uyumun yoğunlaşmasına devam edilmesi doğrultusunda Kuzey Bölgesi de, ticaret açısı da dahil olmak üzere politikasını, sürekli olarak güncelleştirme çabasındadır. Sonuç itibariyle denilebilir ki; müşterinin dilini konuşabiliyorsanız, bazı şeyleri daha kolayca satabilirsiniz.

FUEN Başkanı ve Parlamento Milletvekili Lorant Vincze yaptığı açılış konuşmasında; içeriğinde sadece sözlerin değil, bilakis sınır ötesi ve bölgesel bir işbirliğine ait somut eylemlerin ve ulaşılabilecek sonuçların yer aldığı, ve hatta dilsel azınlıkları da barındıran bu müzakereye katılabilmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Vincze devamla; bu bölgenin azınlıkların korunması bakış açısından büyük bir önem arzettiğini ve alınan sonucun ''diğerinin dilini öğrenmenin yük değil, bilakis bir değer olduğunu bize ve tüm dünyaya göstermek'' olduğunu belirtti. Vincze, Avrupa'nın gelecekteki refahına bir bütün olarak doğrudan katkı sağlayacak olan yeni bir önemin dil azınlıklarına tesis etmek zorunda olduklarını söyledi. Onun fikrine göre Avrupa Birliği kendini yeniden tanımlamaya çalışmakta olup, işte bu durum çoğunluk ve azınlıklar arasındaki münasebetlerin yeniden inşa ediebilmesi için bir fırsat sunmaktadır. Vincze, FUEN'in bu müzakerede Avrupa'nın geleceği doğrultusundaki girişimde bulunduğu unsurlardan birinin sınırlar ötesi bir işbirliği olduğuna değindi.

 

Finlandiya'daki İsveç dilinin konuşulduğu Folktinget adlı Parlamento Başkanı Sandra Bergqvist ana dili üzerinden yapılacak bir iletişimin önemine işaret etti ve ''ana dilimiz bize nüans imkanı sağlamaktadır'' ifadesini kullandı. Adıgeçene göre, bir göçmen ülkesi sıfatıyla Finlandiya'da tarihe bağlı olarak farklı kültür ve diller hep temsil edilmiş olup, işte bu nedenle dil azınlıkları da ülke kültürünün bir parçası olmuştur. Bergqvist sözlerine devamla ''Buna rağmen, üzerinde çalışmaya devam etmek ve bunu bir güç olarak kuvvetlendirmek zorundayız'' şeklinde konuşmuştur. Bergqvist ve Folktinget İsveç dilini Finlandiya için bir güç faktörü olarak ortaya çıkarmak ve durumunu pekiştirmek için bizzat girişimde bulunmaktadır.

 

Kuzey Ülkelerinin büyük vizyonunu ise Cinsiyet Eşitliği ve Finlandiya Parlamentosu Kuzey İşbirliği Bakanı Thomas Blomqvist sundu ve ''Kuzey Bölgesi 2030 yılına kadar dünyanın en tutarlı ve en mükemmel uyumlu bölgesi olmalıdır'' dedi. Bu doğrultuda sadece beş iskandinav ülkesi değil, aynı zamanda birer otonomi kapsamında bulunan Faröer, Grönland ve Aland Bölgeleri de uğraşı vermektedir.

 

 

Kuzey ülkelerinin dünya ticaretinde birlikte bir oyun kurucu olduğu ve bu nedenle mevcut işbirliğinin yoğunlaşmasına devam edilmesi gerektiğine işaret eden anahtar soruya Finlandiya Adalet Bakanı Anna-Maja Henriksson ''Evet, Kuzeyin çeşitliliği ekonomik büyüme için bir faktördür'' cevabını verdi. Adıgeçen devamla ''Dil hakları söz konusu olduğunda Finlandiya küresel
bir rol modeli olarak geçerli olmakla birlikte, bu işin pratiği her zaman ideal şekilde yerine getirilmemektedir'' şeklinde konuştu. İşte bu yüzden güncel olarak bireyin ana dilde hizmet alma hakkını içinde barındıran bir ulusal dil stratejisi üzerinde çalışılmaktadır.

 

Kapanışta konuşan Kuzey Meclis Başkanı ve Danimarka Parlamentosu Milletvekili Bartel Haarder şu vurguda bulundu: ''Azınlıklar hiç bir zaman sorun olarak değil, bilakis her zaman birer zenginlik olarak idrak edilmelidirler''. Sınırlar ötesi işbirliği için bir örnek olarak ise Alman-Danimarka sınır Bölgesi'ne işaret etti.

Perde Arkası: ''Avrupa Azınlıklar Forumu'' FUEN (Avrupa Ulusları Federal Birliği) tarafından İşbirliği ve Ağ Tesis Oluşturma Mahalli olarak hayata geçirilmiştir. Hedefleri: Her münferid bölgenin Siyasal Ağırlığını Arttırmak ve buna uygun bir hareket içersinde Avrupa Politikasına güçlü şekilde tesir etmektir. Bunun dışında anılan forum ayrıca azınlık hakları ve en başarılı olmuş uygulama örneklerinin öğrenilmesinde bir teati ve statüko analiz mahalli imkanını sunmaktadır.

Basın bildirileri