Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Mindretalsmaraton: Præsidenten for FUEN var på besøg i det tysk-danske grænseland

Den 2. og 3. december 2021 mødtes præsidenten for FUEN, MEP Loránt Vincze og vicepræsident Gösta Toft fra FUEN med en række repræsentanter for mindretal, der lever i det tysk-danske grænseland, i Flensborg. Møderne tjente til at drøfte et stærkere samarbejde mellem organisationerne og til at præsentere fremtidige planer. FUEN-delegationen mødtes med Harro Hallmann, Hinrich Jürgensen og Uwe Jessen fra Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN, det tyske mindretal i Danmark), Jens A. Christiansen og Gitte Hougaard-Werner fra Sydslesvigsk Forening (SSF, det danske mindretal i Tyskland).

Der blev også afholdt et møde med Stefan Seidler fra Südschleswigscher Wählerverband (SSW, Sydslesvigsk Vælgerforening), som for nylig er blevet valgt ind i den tyske forbundsdag og som repræsenterer de danske og frisiske mindretals interesser i Tyskland. Hovedvægten i denne samtale blev lagt på samarbejde for at sikre en bedre varetagelse af mindretallenes interesser både i Tyskland og i Europa.

Fredag aften mødtes FUEN-præsidenten Loránt Vincze og vicepræsidenten Gösta Toft mødtes også med Johannes Callsen, mindretalskommissær i delstaten Slesvig-Holsten, i Flensborg. Mødet tjente til at forberede den kommende FUEN-konference om Europas fremtid. Konferencen, som vil omhandle spørgsmål om mindretalsrettigheder, finder sted i Flensborg den 2. februar 2022.

"Mindretalsmaratonet" sluttede med en fælles middag med den nyvalgte bestyrelse for Friisk Foriining, den kulturelle forening for den frisiske folkegruppe i Slesvig-Holsten.

Pressemeddelelser