Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

"Mangfoldighed og flersprogethed er en del af hendes DNA": Renate Schnack modtager FUEN-prisen 2023

 

"Du er ikke kun en rollemodel for os, du er en rollemodel for Europa" - med disse ord overrakte FUEN's næstformand Gösta Toft i dag årets FUEN-pris til Renate Schnack ved FUEN's 67. kongres i Pécs/Fünfkirchen/Pečuh, Ungarn. Politikeren fra Slesvig-Holsten og tidligere mindretalsrepræsentant modtager prisen for sit ekstraordinære engagement og store dedikation til de autoktone nationale mindretal og sproggrupper i Europa.

"Renate Schnack er først og fremmest en rollemodel, når det handler om at omsætte mindretalspolitiske mål og strategier i praksis. Hvordan klarer hun det? - Hun er empatisk, god til at lytte og har diplomatiske evner - og giver aldrig op!". "Du fortsætter med at stå op for mangfoldighed og flersprogethed i dag, det er simpelthen en del af din DNA. Det er vi meget glade for i FUEN."

I sit arbejde som mindretalsrepræsentant har hun opnået meget i Slesvig-Holsten og skabt bæredygtige veje. For eksempel er det lykkedes hende at forbedre uddannelsesmulighederne for sinti- og romabørn gennem en mediatormodel og at lancere et boligprojekt, hvor mange sinti og romaer har fundet et hjem. "Hun vil ikke kun have inklusion på papiret, men også i virkeligheden," understregede Gösta Toft. Hun var også en nøglefigur for samarbejdet mellem mindretal i det dansk-tyske grænseland, hvor hun etablerede "Dialogforum Norden" og dermed en samarbejdsmodel, der kan vise vejen for mange mindretal i Europa.

I sin takketale appellerede den 69-årige til samfundet og politikerne om at forsvare alle menneskers deltagelse:

"Åbne, pluralistiske og retfærdige samfund opstår ikke af sig selv. De skal formes hver dag og overalt. Det er af stor betydning, at flertalsbefolkningen bliver aktivt og har lyst og vilje til at deltage i sociale processer og udviklinger. (...) Verdenssamfundet har i årevis, og også i disse dage, hvor vi holder FUEN-kongres her i Pécs/Fünfkirchen/Pečuh, oplevet, at mennesker, at hele folkeslag, forfølges, fordrives og ødelægges. Dette er et angreb på deres liv, deres identitet og deres sårbare kulturelle eksistens (...) Derfor er min opfordring til de regeringsrepræsentanter, der er til stede her, såvel som til alle medlemsorganisationer, at gøre deres yderste for yderligere at sikre mindretallenes rettigheder. Især i tilfælde af, at der kommer en reform af international lov!" (Læs hele Renate Schnacks tale her).

Siden 2019 er FUEN-prisen blevet uddelt en gang om året ved en formel ceremoni til personer, der er aktivt engageret i mindretalsbeskyttelse, og som arbejder med dedikation og engagement for forbedring og anerkendelse af autoktone og nationale mindretal og sproggrupper. De tidligere vindere var Hartmut Koschyk i 2019, Fernand de Varennes i 2021 og Gianclaudio Bressa i 2022.

FUEN-prisen er et kunstværk med titlen "Two Bridges". Det er et symbol på et af FUENs ledende principper: mindretal er brobyggere. Objektet, der er lavet af støbt harpiks, bladguld og træ, er fremstillet af kunstneren Simone Bruhn fra Flensborg, som tilhører det danske mindretal. Det skal symbolisere fredelig sameksistens i Europa og er et tegn på samspillet mellem tradition og modernitet.

Læs mere om dette års prisvinder Renate Schnack i dette portræt.

Fotos: László Mihály

Pressemeddelelser