Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Det Europæiske Dialogforums medlemmer drøftede fremtidige planer på deres onlinemøde

"Det europæiske dialogforum har en vigtig rolle for FUEN. Jo mere aktive medlemmerne, og jo mere lobbyarbejde der udføres i medlemslandene, i de europæiske og i de internationale institutioner, desto stærkere bliver vores sag" - sagde FUEN-præsident Loránt Vincze, tirsdag den 11. maj 2021 på det Europæiske Dialogforums (EDF) online-møde.

På dagsordenen for de første EDF-onlinemøder, som blev styret af Jens A. Christiansen, drøftede medlemmerne de vigtigste nationale mindretalsspørgsmål, som de ønsker at fokusere på i 2021. De nationale folketællinger er øverst på prioriteringslisten. Som nævnt, er det afgørende for nationale mindretal, at kunne oplyse deres faktiske antal i folketællingen, da mange rettigheder afhænger af mindretallets størrelse. Desværre varierer tællingsmetoderne fra stat til stat, og i nogle tilfælde, er de ikke til gavn for de pågældende mindretalssamfund.

FUEN- præsidenten Loránt Vincze informerede medlemmerne om Minority SafePack-initiativet, og påpegede, at det europæiske borgerinitiativ giver FUEN, og generelt mindretalsrettigheder, stor synlighed på europæisk plan. Medlemmerne af EDF tilføjede, at der for at modsætte sig Europa-Kommissionens beslutning om ikke at iværksætte lovgivning baseret på MSPI, er yderligere politisk handling på vej i flere lande.

Et andet diskussionsemne var konferencen om Europas fremtid, som Den Europæiske Union har taget initiativ til. Som led i denne europæiske høringsserie, og for at vise, at mindretallene har noget at skulle have sagt om Europas fremtid, planlægger FUEN at afholde to konferencer i efteråret.


FUEN, som vil prioritere nationale og sproglige mindretals rettigheder, og deltagelse i FN's europæiske regionale forum om mindretalsspørgsmål i 2021, drøftede også disse planer for det ungarske formandskab for Europarådet.

Blandt de deltagende EDF-medlemmer var Andor Barabás, formand for Ungdom for Europæiske Nationaliteter (YEN) fra Rumænien, Jens A. Christiansen fra Sydslesvigsk Forening (SSF) fra Tyskland, Sterica Fudulea fra Arman-fællesskabet i Rumænien (Fara Armãneascã dit România), Bernard Gaida fra foreningen af tyske sociale og kulturelle foreninger i Polen (VDG), Tanja Novotni Golubić fra koordinationsrådet og repræsentanter for det tjekkiske mindretal i Kroatien, Gusen Shakhpazov fra organisationen Federal Lezghin National and Cultural Autonomy (FLNCA) fra Rusland og Dóra Emese Szilágyi, der deltog på vegne af den demokratiske alliance af ungarere i Rumænien (RMDSZ).

Pressemeddelelser