Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Partnere i projektet for det vestlige Balkan drøftet deres fremtidsplaner


Torsdag den 6. maj 2021 blev der afholdt et online orienteringsmøde for de partnere, der er involveret i projektet for det vestlige Balkan. Vestbalkanprojektet, der blev lanceret i 2016, har til formål at overføre vellykkede modeller til beskyttelse af mindretal fra Slesvig-Holsten til landene på Vestbalkan. Det gennemføres af delstatsprogrammet (BLP), GIZ- regionalkontor Nord, programmet sociale rettigheder for sårbare befolkningsgrupper II (SORI II), Forbundsunionen af Føderalistiske Union af Europæiske Folkegrupper (FUEN) og netværket af sammenslutninger af lokale myndigheder i Sydøsteuropa (NALAS). Det finansieres af delstaten Slesvig-Holsten og det tyske forbundsministerium for økonomisk samarbejde og udvikling (BMZ).

På orienteringsmødet blev evalueringsrapporten vedrørende overførslen af modellen for mindretalsrepræsentanten til Bijeljina i Bosnien-Hercegovina og modellen for dialogforummet (DialogForumNorth) til Tetovo i Nordmakedonien drøftet. Denne blev der gennemført under navnet SocialDialogue Forum. De erfaringer, som projektpartnerne på Vestbalkan har gjort i løbet af programmets første fem år, indgår også i rapporten. Rapporten er udarbejdet for at støtte projektets målsætning om at opskalere de to modeller og mangedoble dem i regionen inden for rammerne af projektet.

De næste skridt i projektet omfatter et studiebesøg i Slesvig-Holsten, regionale workshops om tilpasning af modeller for integration af mindretal på Vestbalkan og kapacitetsopbygningsforanstaltninger for kommunalt personale.

Pressemeddelelser