Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Typer af medlemsskaber

Organisationer kan optages som ordinære medlemmer, hvis de repræsenterer deres autoktone, nationale mindretals/folkegruppers interesser, er sammensat på demokratisk vis, opfylder kravene i FUEN vedtægternes artikel 2 og har en væsentlig del af det pågældende autoktone, nationale mindretal/folkegruppe som medlemmer.
To eller flere organisationer, som repræsenterer det samme autoktone, nationale mindretals/folkegruppes interesser, kan ligeledes optages som medlemmer.

Organisationer fra autoktone, nationale mindretal/folkegrupper, kan optaget som associerede medlemmer, såfremt disse ikke er repræsenteret som ordinære medlemmer. Ligesom associerede medlemmer, kan EBLUL- Landekomiteer eller foreninger af flere mindretal i en stat, som arbejder selvstændigt på nationalt plan også optages.


Enkeltpersoner ligesom institutioner, institutter og foreninger, som er interesserede i FUEN’s arbejde, kan såfremt de støtter FUEN’s arbejde optages som støttemedlemmer.

Pressemeddelelser