Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority Monitor præsenterer en sag om tvangsassimilation af det russiske mindretal i Estland

Retten til statsborgerskab for ikke estisksprogede borgere og brugen af russisk sprog i det offentlige og politiske liv i Estland, har været et eksplosivt socialpolitisk spørgsmål siden 1991, da staten genvandt sin uafhængighed.

Den 12. december 2022 vedtog det estiske parlament "Lov om ændring af loven om primær- og sekundærundervisning og andre love (overgang til undervisning på estisk)", hvori det fastsættes, at den fuldstændige overgang til undervisning på estisk skal begynde i 2024 og være afsluttet i 2030.

Den ikke-statslige organisation "Russian School of Estonia" advarer det internationale samfund om, at denne lovgivning er det sidste skridt i årtiers målrettede bestræbelser på at tvangsassimilere det russiske mindretal i landet.

De påpeger, at den nye lov krænker rettighederne til sprog, kultur og identitet for 20 % af de estiske borgere (af russisk etnisk oprindelse og/eller russisktalende) og for andre ca. 5-10 % af befolkningen, der tilhører det russiske mindretal, men som ikke har estisk statsborgerskab, og dermed også krænker Estlands internationale forpligtelser.

Læs hele casen på Minority Monitor!

Pressemeddelelser