Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN's syn på diversity management præsenteret på den regionale konference for Vestbalkan i Skopje

Hvad er diversity management, og hvordan kan det skabe positive samfundsændringer? Det var hovedemnerne i Dr. Zora Popovas hovedtale, som repræsenterede FUEN på den regionale konference "Modeller for inklusion af minoriteter og sårbare grupper på Vestbalkan - udveksling af ekspertise og anbefalinger til forbedret beslutningstagning" i Skopje, Nordmakedonien, den 17.-18. januar 2023.

Omkring 50 deltagere, der repræsenterede kommuner og ngo'er samt institutioner på nationalt plan fra fem økonomier i det vestlige Balkan, herunder repræsentanter fra delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland og GIZ-kontorer, deltog i den regionale begivenhed. Der deltog embedsmænd fra kommuner, repræsentanter for lokale interessenter og praktikere, som deltog aktivt i den systematiske overførsel af knowhow om vellykkede sociale strategier fra tidligere og igangværende projektforanstaltninger, der var rettet mod inddragelse af mindretal og sårbare grupper i regionen.

FUEN's videnskabelige konsulent påpegede, at opnåelse af en positiv social forandring kræver aktiv inddragelse af og samarbejde mellem alle parter - repræsentanterne for de forskellige mindretalssamfund på græsrodsniveau og de offentlige myndigheder. Hun gjorde det klart, at "mangfoldighedsledelse ikke er et værktøj, men en fælles defineret og gennemført vision for fremtiden. Den kan kun føre til positive samfundsændringer, hvis alle aktører handler sammen til fælles bedste."

Forudsætningerne herfor er, at alle involverede parter skal være bundet af politisk vilje til partnerskab og samarbejde, gensidig tillid, respekt og tolerance, åbenhed, engagement og ansvarlighed.

Konferencen blev organiseret på vegne af det tyske forbundsministerium for økonomisk samarbejde og udvikling (BMZ) og delstaten Slesvig-Holsten af NALAS i samarbejde med Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) som gennemførelsespartnere i projektet "Scaling up of minorities inclusion models and strengthening of service delivery in municipal structures in the Western Balkans" (opskalering af modeller for inddragelse af mindretal og styrkelse af serviceleverancer i kommunale strukturer på Vestbalkan), minister for arbejde og socialpolitik i Nordmakedonien, Linda Pieper, afdelingen for nationale mindretal fra statskancelliet i delstaten Schleswig-Holstein, David Oberhuber og Svetlana Zdavkovska fra GIZ Makedonien/Kosovo og Kelmend Zajazi, administrerende direktør for NALAS.

Pressemeddelelser