Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Fransk fremfor katalansk: Domstol træffer skuffende afgørelse mod regionalt sprog


I kommunalbestyrelserne i det nordlige Katalonien i Frankrig skal katalansk fremover have sekundær status, og fransk skal bruges som det primære sprog. Det besluttede forvaltningsdomstolen i Montpellier for nylig i en dom - en overtrædelse af det europæiske charter for regionale sprog eller mindretalssprog, mener organisationen Plataforma per la Llengua, som kæmper for det katalanske sprog og den katalanske kultur.

Regionen Katalonien ligger på både spansk og fransk territorium. Dommen vedrører de lokalråd i det nordlige Katalonien, som lovgivningsmæssigt hører under Frankrig. Hidtil har lokalrådene i Elna, Portvendres, Tarerac, Els Banys og Sant Andreu de Sureda arbejdet på en sådan måde, at det catalanske sprog blev brugt på møderne med efterfølgende oversættelse til fransk. Det ønsker retten nu at sætte en stopper for. Argumentet er, at brugen af sproget er forfatningsstridigt, fordi det krænker det franske sprogs "forrang".

Vores FUEN-partner Plataforma per la Llengua er oprørt over processen og opfordrer den franske regering til at ratificere det europæiske charter for regionale sprog eller mindretalssprog (ECRML) og gøre katalansk til det officielle sprog i det nordlige Katalonien. Den påpeger også, at den franske forfatning samtidig siger, at de "regionale sprog" er "Frankrigs arv". Men deres overlevelse kan ikke garanteres, hvis undervisningen ikke er offentligt garanteret, og hvis retten til at bevare denne arv ikke er garanteret, hedder det i pressemeddelelsen fra 11. maj 2023. Domstolens afgørelse er også i modstrid med de OSCE-sponsorerede Oslo-anbefalinger om nationale mindretals sproglige rettigheder, som fastslår, at folkevalgte kan bruge deres eget sprog, og at denne ret skal garanteres.

"FUEN er dybt skuffet over denne afgørelse, som repræsenterer et stort tilbageskridt for mindretals sproglige rettigheder. Denne sag beviser, at sproglige rettigheder bør garanteres i hele Europa på en måde, så de ikke kan fjernes ved simple domstolsafgørelser. Derfor vil FUEN fortsat arbejde for en europæisk ramme til beskyttelse af mindretalssprog og -kulturer, og vi mener, at EU bør vedtage og håndhæve bestemmelserne i rammekonventionen om mindretals rettigheder og sprogchartret," siger FUEN's formand, MEP Loránt Vincze.

Fotokilde: plataforma-llengua.cat

Pressemeddelelser