Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Fra Vestbalkan på en virtuel studietur gennem Slesvig-Holsten

Slesvig-Holstens institutioner for beskyttelse af mindretal, civilsamfundsorganisationer, mindretallene selv og deres organisationer vil som led i en virtuel studietur i Slesvig-Holsten blive præsenteret for deltagere fra Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien og Serbien den 26.-28. oktober 2021. Deltagerne, som er samlet via livestream, er lokale funktionærer og repræsentanter for ikke-statslige organisationer fra forskellige etniske samfund, som er interesserede i at lære om eksempler på best practice-metoder og omsætte dem til deres respektive hjemregioner i fremtiden.


Ved tirsdagens åbning forklarede Angela Zur fra Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) og Éva Pénzes, generalsekretær for FUEN, at formålet med besøget var at præsentere deltagerne fra de fem lande på Vestbalkan for de institutioner og strukturer for diversitetsforvaltning i Slesvig-Holsten. Der vil blive sat fokus på modeller for inddragelse af mindretal på alle områder af livet og på mekanismer til samarbejde mellem aktørerne.
Den virtuelle studietur er en opfølgning på projektet "Minoriteter på Vestbalkan", der blev lanceret i 2016, og som førte til åbningen af et kontor for kommissæren for mindretal i Bjeljina i Bosnien-Hercegovina samt oprettelsen af et forum for social dialog (baseret på modellen for Dialogforum Nord) i Tetovo i Nordmakedonien.
Johannes Callsen, kommissær for mindretal i delstaten Slesvig-Holsten, bød sammen med Linda Pieper, der er ansvarlig for mindretalsanliggender i delstatsministeriet, velkommen til deltagerne og gav et kort overblik over den praksis og de mekanismer, der gør den slesvig-holstenske model til et førende eksempel inden for forholdet mellem flertal og mindretal i Europa. "Mindretalspolitik er af stor betydning for os i Slesvig-Holsten. Denne region har længe været hjemsted for forskellige kulturer, og befolkningen her måtte lide i århundreder, indtil de skelsættende folkeafstemninger i 1920 afsluttede grænsestridighederne mellem Danmark og Tyskland og endelig bragte fred," sagde Callsen. Han tilføjede, at siden da er " forbitrede fjender blevet nære venner", og at mindretal har fungeret som brobyggere. "Vi har lært af dette: Hvis man taler med hinanden, kan selv ældgamle konflikter overvindes."
På rejsens første dag blev ombudsmændene i delstaten Slesvig-Holsten, uddannelses-, videnskabs- og kulturministeriets programmer til fremme af mindretal og aktiviteterne i Ungdomsbeskæftigelsesagenturet ligeledes præsenteret.


Studieturen er organiseret af FUEN som er partner i projektet "Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the Leave No One Behind Principle", som gennemføres på Vestbalkan af Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe (NALAS) i samarbejde med Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) på vegne af det tyske forbundsministerium for økonomisk samarbejde og udvikling (BMZ) og delstaten Schleswig-Holstein.

Pressemeddelelser