Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Vestbalkan: Slesvig-holstenske institutioner, NGO'er og mindretal blev præsenteret på en virtuel rundtur

Fra 2016 til 2018 gennemførte FUEN og dets partnere projektet "Minoriteter på Vestbalkan". Formålet var at introducere de vellykkede rammer for beskyttelse af mindretal i Slesvig-Holsten for de personer, der arbejder på dette område i landene på Vestbalkan, og at omsætte den gode praksis der. Projektet førte til åbningen af det stadig velfungerende kontor for kommissæren for mindretal i Bjeljina, Bosnien-Hercegovina, og til oprettelsen af et forum for social dialog (efter samme model som DialogForumNorth) i Tetovo, Nordmakedonien. Under pandemien blev denne form for personlige møder med borgere fra lande uden for EU næsten umulige. Ikke desto mindre skal udvekslingen af bedste praksis og viden fortsætte. Derfor har FUEN besluttet, at arrangere en virtuel studietur til Slesvig-Holsten fra den 26. til 28. oktober 2021.
Som en fortsættelse af Vestbalkanprojektet, tog studieturen, som var arrangeret af FUEN og GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit), mere end 20 repræsentanter for ikke-statslige organisationer fra forskellige stater på Vestbalkan med på et tredages virtuelt besøg hos institutioner og strukturer for mangfoldighedsforvaltning, ikke-statslige organisationer og mindretalsorganisationer i Slesvig-Holsten. En livestream med egen ordstyrer gjorde dette muligt.

Gæsterne blev budt velkommen af Angela Zur fra GIZ Hamburg og Éva Pénzes, generalsekretær for FUEN, hvorefter Johannes Callsen, kommissær for nationale mindretalsspørgsmål, og Linda Pieper, ansvarlig for mindretalsspørgsmål i statskancelliet, holdt en præsentation af den praksis og de mekanismer, der har gjort Slesvig-Holsten-modellen til en førende model for forholdet mellem flertal og mindretal i Europa.
Ombudsmandskontorerne i delstaten Slesvig-Holsten blev præsenteret af Jasmin Azazmah fra kontoret for kommissæren for flygtninge og asylansøgere, samt Chistian Nowak fra kontoret for kommissæren for sociale anliggender. Ministeriet for uddannelse, videnskab og kultur var repræsenteret af Heike Waap, kommissær for mindretal, mens Markus Zöller, ekspert i markeder og integration, præsenterede Ungdomsarbejdsagenturet i Kiel.


På anden dagen af den virtuelle rundtur, præsenterede Daniel Duerkop Dansk Skoleforening i et panel om uddannelse, og repræsentanten for Ministeriet for Økonomi, Transport, Arbejde, Teknologi og Turisme, Malte Brinkmann, gav et indblik i projektet "Perspektive Ausbildung - Netzwerk Berufliche Bildung". I diskussionen om ligestilling mellem kønnene præsenterede afdelingschefen Michael Treiber "AWO Interkulturell", og administrerende direktør Alexandra Ehlers, talte om statens kvinderåd, efterfulgt af en præsentation af FUEN af Matic Germovšek.


Den sidste dag af arrangementet var forbeholdt de nationale mindretal. Helen Christiansen, koordinator for Kompetencenetværket for Mindretal, præsenterede organisationen, hvis formål er at samle ekspertise og kompetencer hos de mindretal, der bor i regionen - danskere, franskmænd og sinti og romaer i Tyskland og tyskere i Danmark – dette sker med deltagelse af andre organisationer, der beskæftiger sig med mindretalsspørgsmål. Derefter diskuterede Uwe Jessen, generalsekretær for Bund Deutscher Nordschleswiger (det tyske mindretal i Danmark), og Rasmus Meyer, pressechef for Sydslesvigsk Forening (det danske mindretal), mindretalssamfund med hende. Denne del viste sig at være en af de mest spændende aspekter af arrangementet, da talerne ikke kun talte om deres mindretal, men også inkluderede personlige erfaringer fra deres liv som mindretalstilhørende. Dette vakte stor interesse hos alle deltagerne og blev påskønt af dem.

Jessen og Meyer beskrev de tidligere ikke så venskabelige relationer, såsom at danskere fra Tyskland og tyskere fra Danmark ikke ønskede at blive set sammen og f.eks. brugte forskellige tog og busser til de samme arrangementer. En deltager udtalte: "Jeg vidste ikke, at der var så meget fjendskab mellem danskere og tyskere. At høre, at det er lykkedes dem at overvinde dette, giver mig håb for Balkan!".

I den sidste session udvekslede deltagerne synspunkter med Matic Germovšek og Zora Popva, begge eksperter i mindretalsrettigheder med erfaring fra Slesvig-Holsten, men også fra det vestlige Balkan. Det var med til at strukturere den viden, de havde erhvervet. Deltagerne reflekterede over deres læringsoplevelser og over, hvordan de kan bruge den nye viden i deres arbejde i deres hjemland, og bekræftede, at studiebesøget åbnede op for mange tilgange og idéer, som de kunne anvende. De fleste af dem sagde, at de allerede havde konkrete planer for deres næste tiltag.
Arrangementet viste sig ikke kun at være en vidensoverførelse til Vestbalkan, men også en lærerig oplevelse for de deltagende talere fra Slesvig-Holsten og arrangørerne, da de lærte de repræsenterede organisationers og institutioners praksis og initiativer at kende, som de ikke tidligere havde været bekendt med.


Studieturen er arrangeret af FUEN som partner i projektet "Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the Leave No One Behind Principle", som gennemføres på Vestbalkan af Network of Associations of Local Authorities of South-East Europe (NALAS) i samarbejde med Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) på vegne af forbundsministeriet for økonomisk samarbejde og udvikling (BMZ) og delstaten Schleswig-Holstein.

Pressemeddelelser