Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN's præsidium og mindretalsrådet i konstruktiv dialog om den videre udvikling af mindretalsorganisationen

Den 30. januar mødtes repræsentanter for det danske mindretal, den frisiske folkegruppe, det sorbiske folkeslag samt de tyske sintier og romaer, talskvinden for arbejdsgruppen for slaviske mindretal (AGSM) og præsidiet for paraplyorganisationen for de europæiske mindretal FUEN i Berlin, for at arbejde sammen om en strategi for organisationens videre udvikling, som vil tage højde for de politiske og sociale udfordringer i et mangfoldigt Europa. Især for at sikre, at de vigtige fælles mål for de europæiske nationale mindretal - bedre beskyttelse og fremme af mindretalsrettigheder - ikke bliver glemt.

Udgangspunktet for mødet var diskussionen på FUEN-kongressen i efteråret 2022 i Berlin vedrørende demokrati, retsstatsprincipper og FUEN's prioriteter. De fire mindretalsorganisationer havde fremsat et forslag herom, hvori de krævede, at FUEN klart skulle forpligte sig til demokrati og retsstatsprincipper og desuden erklære, at den finansiering, som FUEN modtager fra nationale stater, ikke har nogen indflydelse på organisationens politiske orientering og fastlæggelse af emner. På grund af det korte varsel, hvormed forslaget blev fremsat, blev det dog ikke sat til afstemning. Dette gav efterfølgende anledning til diskussion i offentligheden i nogle af medlemsorganisationerne.

FUEN's præsidium inviterede derefter repræsentanter for de fire autoktone nationale mindretal i Tyskland, som er sammensluttet i mindretalsrådet, til en yderligere snak om dette emne.

Den meget konstruktive dialog med FUEN's præsidium førte til en aftale om en fælles videreudvikling af mindretalsorganisationens hoveddokumenter. Dette omfatter vedtægterne, FUEN's charter og forretningsordenen. Disse skal til dels tilpasses de ændrede rammebetingelser for at afspejle organisationens størrelse og mangfoldighed i fremtiden. Især bør demokratiets værdier uddybes og styrkes yderligere.

I den forbindelse udtrykte talsmanden for FUEN's arbejdsgruppe for slaviske mindretal, Angelika Mlinar, sin skuffelse over, at de slaviske mindretal ikke længere er repræsenteret i FUEN's præsidium, og opfordrede til, at der i valgregulativet indføres en langsigtet løsning, der sikrer, at alle medlemmer er repræsenteret i præsidiet.

Med over 100 medlemsorganisationer i 36 lande er FUEN den største mindretalsorganisation i Europa. Siden oprettelsen i 1949 har den bestræbt sig på at stabilisere de demokratiske værdier og konkretisere dem i forhold til mindretal. På grund af organisationens vækst har den nu en repræsentation og en bredde, som medfører nye udfordringer med hensyn til denne demokratiforståelse - som selv løsrevet fra mindretalssammenhængen igen og igen sætter Det Europæiske Fællesskabs forhold til de enkelte stater på prøve.

Dawid Statnik, en sorbe fra Lausitz og den nuværende formand for mindretalsrådet for de fire autoktone nationale mindretal og etniske grupper, udtalte efter mødet: "I mere end 70 år har FUEN været den uafhængige repræsentant for de autoktone nationale mindretals interesser i Europa. Demokrati og retsstatsprincipper er grundlaget for en effektiv og virkningsfuld mindretalspolitik i Europa. Uanset støtten fra de enkelte stater er det altid vigtigt, at vi åbent nævner mangler med hensyn til retsstatslige strukturer i de europæiske stater, da disse er tæt forbundet med beskyttelsen af mindretalsrettigheder. Der var enighed om dette under diskussionen."

"Vi havde en god dialog og er på rette vej," sagde FUEN's præsident Loránt Vincze. "Jeg er sikker på, at vi med den videre udvikling af vores vedtægter vil skabe grundlaget for at opnå meget for beskyttelsen af mindretal i Europa som organisation også i fremtiden. Især i forbindelse med den nylige appel af den negative MSPI-afgørelse fra november 2022 er det vigtigt, at FUEN optræder samlet og selvsikkert."

Pressemeddelelser