Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN's præsidium og Arbejdsgruppen for Slaviske Mindretal (AGSM) fordømmer på det kraftigste de racistiske opslag i Kärnten/Koroška

"De udtalelser, der blev fremsat mod det slovenske mindretal i Kärnten af Ungdomspartiet Kärnten Freiheitliche Partei (FPÖ)* og senere af nogle af dets tidligere medlemmer, fordømmes på det kraftigste af FUEN's præsidium og af Arbejdsgruppen for Slaviske Mindretal (AGSM)", udtalte Loránt Vincze, medlem af Europa-Parlamentet og præsident for FUEN.

"De racistiske publikationer er yderst upassende og afspejler et niveau af valgkampagner, som for længst burde høre fortiden til i Kärnten. Det er trist, at sådanne desperate krav om opmærksomhed med en så diskriminerende retorik kommer fra unge mennesker, som for det meste er vokset op i et mangfoldigt Europa uden grænser, men som tydeligvis stadig har disse grænser er i deres bevidsthed," tilføjede Angelika Mlinar, talskvinde for AGSM og Slovener fra Kärnten.

Hermed udtrykker FUEN også sin fulde støtte til det slovenske mindretal i Kärnten, som er repræsenteret af to medlemsorganisationer, nemlig Kärntens slovenske råd (NSKS) og Kärntens slovenske samfund (SKS). Det er glædeligt, at både offentligheden og den officielle politik i begge lande hurtigt og klart har afvist denne hadefulde udtalelse. Som den største paraplyorganisation for nationale mindretal og sprogsamfund i Europa, vil FUEN fortsat føre kampagne for beskyttelse og konsekvent gennemførelse af lovene for nationale mindretal.

*Freiheitliche Jugend Kärntens (FJK) opfordrede for nylig på Instagram til at vælte det socialdemokratiske parti (SPÖ) for at stoppe "sloveniseringen" af landet. Opslaget blev senere taget ned, men vakte stor opsigt i Østrig og Slovenien.

 

Predsedstvo Federalistične unije Evropskih narodnih skupnosti (FUEN) in Delovna skupnost slovanskih manjšin (AGSM) najostreje obsojata rasistične objave* na avstrijskem Koroškem

„Izjave podmladka koroške svobodnjaške stranke (FPÖ), ter kasneje nekaterih njenih bivših članov, ki so bile uperjene proti slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem, Predsedstvo FUEN-a, kot tudi Delovna skupnost slovanskih manjšin (AGSM) najostreje obsojamo« je dejal Loránt Vincze, poslanec Evropskega parlamenta in predsednik FUEN-a.

„Rasistične objave so skrajno neprimerne in odražajo nivo predvolilnega boja, ki bi moral biti na Koroškem že zdavnaj pasé. Žalosti, da takšni obupani kriki po pozornosti s takšno diskriminatorno retoriko prihajajo s strani mladih, ki so po večini že odraščali v raznoliki Evropi brez meja, venda so te očitno še prisotne v glavah“, je dodala Angelika Mlinar, govornica AGSM-a in koroška Slovenka.

FUEN s tem tudi izraža svojo popolno podporo slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem, ki ga zastopata dve članski organizaciji Narodni svet koroških Slovencev in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk. Veseli dejstvo, da so bili tako odzivi javnosti kot tudi uradne politike obeh držav hitri in jasni, da ta sovražni govor ostro zavračajo. Kot največja krovna organizacija narodnih skupnosti in jezikovnih manjšin v Evropi, se bo FUEN še naprej zavzemal za zaščito in dosledno izpolnjevanje zakonov o narodnih skupnostih.

*Svobodnjaški podmladek (FJK) je nedavno na omrežju Instagram pozval, naj z glasovanjem z oblasti umaknejo socialdemokratsko stranko (SPÖ) in s tem ustavijo „slovenizacijo“ dežele. Objavo so kasneje umaknili s spleta, vendar je povzročila razburjenje v Avstriji in v Sloveniji.

 

Pressemeddelelser