Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Delegationen fra Vestbalkan diskuterer med FUEN: Hvordan lykkes diversity management?

Det var en helt særlig gruppe, der besøgte os i Flensborg den 1. marts: Tolv repræsentanter for kommunale forvaltninger og institutioner fra Serbien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien og Kosovo var i denne uge på besøg i Slesvig-Holsten, for at lære mere om diversity management. Et besøg hos FUEN i Flensborg indgik naturligvis i dagsordenen.

"Kooperationer og samarbejde styrker samfundet som helhed", forklarede FUEN's næstformand Gösta Toft i sin velkomsttale. "Samarbejde mellem mindretal, men især mellem mindretal og flertal, er vigtigt og fører til en god udvikling af en region som helhed." Et frugtbart samarbejde med kommuner, lokalsamfund og staten er meget vigtigt for at "udvikle tingene sammen og ikke vende hinanden ryggen", understregede Bahne Bahnsen, der ligeledes talte som FUEN-næstformand og samtidig gav gæsterne et levende indblik i hverdagen og udfordringerne for sit eget frisiske mindretal i Slesvig-Holsten.

Martin Lorenzen (Südschleswigscher Wählerverband, SSW) beskrev det danske mindretals rolle i Slesvig-Holsten for deltagerne, mens Uwe Jessen (Bund Deutscher Nordschleswiger) kastede lys over den anden side af grænsen, hvor det tyske mindretal i Danmark er hjemmevant.

Nu var det tid til at omsætte teori til praksis - i en workshop ledet af Zora Popova, videnskabelig medarbejder ved FUEN. Efter World Café-metoden samledes tre grupper ved borde, hvor de blev bedt om at finde svar på følgende spørgsmål i tre omgange:

  • Hvem er mindretal i jeres lokalsamfund? Hvilke særlige udfordringer står de overfor?
  • Hvordan kan disse udfordringer løses? Hvordan kan mindretal inddrages for at deltage i løsningerne?
  • Hvilke forhindringer er der for inddragelse af mindretal, og hvordan kan de overvindes?

På denne måde kunne deltagerne fra Vestbalkan få gode diskussioner og få ny indsigt og inspiration til nye tiltag. Måske vil nogle af dem vende hjem med ideer og hjælpemidler, der kan gøre samlivet i deres hjemlande lidt rigere og mere ligeværdigt for alle grupper i samfundet.

 

Baggrund

Landene på Vestbalkan er i øjeblikket i færd med at etablere en passende langtidsstrategi for at sikre social og økonomisk integration af alle sociale grupper og lige adgang til økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Selv om der findes passende lovgivning, strategier og handlingsplaner på nationalt plan, er det en udfordring at gennemføre dem på lokalt plan. Det er her, at dette projekt kommer ind i billedet. Udvekslingen mellem Slesvig-Holsten og landene på Vestbalkan er baseret på et samarbejde med programmet "Sociale rettigheder for udsatte grupper" under Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GiZ) i samarbejde med den slesvig-holstenske statskancelli, og er en fortsættelse af vores FUEN-projekt for Vestbalkan, som blev lanceret for nogle år siden - med stor succes: f.eks. har en repræsentant for mindretal nu påbegyndt sit arbejde i Makedonien, efter det eksempel, der er fulgt i Slesvig-Holsten. Dette er et positivt bevis på den multiplikatoreffekt, som sådanne udvekslingsprogrammer har.

Foto: FUEN

Pressemeddelelser