Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Den tyske Forbundsdag fejrer 25 års jubilæum for det europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog

Det er ikke altid så følelsesladet og entusiastisk i den tyske Forbundsdag i Berlin: Den 2. marts blev 25-årsdagen for ikrafttrædelsen af det europæiske charter om regionale sprog og mindretalssprog fejret med en plenarforhandling om emnet. I deres taler gav forskellige politikere levende indtryk af de regionale sprog og mindretalssprog, der tales i Tyskland - f.eks. plattysk, sorbisk, dansk, frisisk og romani - i deres taler.

"En styrkelse af mindretalssprog betyder altid en styrkelse af selvtillid, tilhørsforhold og identitet for de personer, der taler dem. For majoritetssamfundet betyder det mere kulturel rigdom", forklarede Simona Koß (SPD). Stefan Seidler (SSW) gjorde dog på plattysk klart, at det ikke er nogen selvfølge: "Regionale Spraken un Minnerheiten kamt und blievt man blots nich eenfach so, de möten pleegt un bedüddelt warrn" (cirka: "Regionale sprog og mindretal kommer og bliver ikke bare sådan, de skal plejes og værnes om").

Forud for debatten havde parlamentsmedlemmerne Denise Loop og Filiz Polat (Bündnis 90/Grüne) inviteret repræsentanter for de fire oprindelige nationale mindretal i Tyskland, sekretariatet for plattysk, mindretalssekretariatet og FUEN til en diskussion. Renata Trischler, koordinator for arbejdsgruppen for tyske mindretal (AGDM), deltog på vegne af FUEN. Hun mindede deltagerne om, at der er mange lande i Europa, som ikke har en så eksemplarisk mindretalspolitik som Tyskland, og hun tog især fat på problemerne for det tyske mindretal i Polen. På denne baggrund understregede Trischler vigtigheden af det europæiske initiativ "Minority SafePack Initiative" (MSPI) - et aspekt, som heldigvis også blev taget op af mange talere i den efterfølgende plenardebat.

Gode drøftelser: På opfordring fra Die Grünen mødtes repræsentanter for forskellige mindretal og regionale sprog i Tyskland i Berlin, for at se på de opnåede resultater og udfordringer.

Alle de inviterede mindretalsrepræsentanter havde mulighed for at følge debatten i Forbundsdagen live fra tilhørerpladserne.

 

Pressemeddelelser