Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN fordømmer på det kraftigste Ruslands militære angreb i Ukraine

Den Føderalistiske Union af Europæiske Nationaliteter (FUEN) fordømmer på det kraftigste de militære angreb i Ukraine. Med denne voldelige indtrængen har Rusland trodset både en stats uafhængighed og folkeretten, og har startet en krig, der vil medføre ødelæggelse, uskyldige menneskers død og økonomisk skade.

FUEN udtrykker sin fulde solidaritet med den ukrainske stat, dens borgere og alle nationaliteter, der bor på dens territorium. Vi er bekymrede for deres sikkerhed, og vores tanker går til alle mindretal, der er repræsenteret af FUEN-medlemmer:

All-Ukrainian National Cultural Association of the Moldovians

The Cultural Alliance of Hungarians in Sub-Carpathia

Council of Germans in Ukraine

Society of the Carpatho-Rusyns in Ukraine

Federation of Greek Societies of Ukraine

Public Organization «Assembly of Nationalities of Ukraine»

Association of Crimean Karaites "Krymkarailar"

Mejlis of the Crimean Tatar People

I de seneste år har FUEN afholdt adskillige arrangementer og aflagt mange besøg i Ukraine og har altid arbejdet på at fremme dialogen mellem statslige repræsentanter og mindretal og på at finde løsninger på de mange problemer, der vedrører rettighederne for de mange oprindelige nationale og sproglige mindretal i Ukraine. Vi er af den faste overbevisning, at krige og væbnede konflikter aldrig er en god løsning på historiske uoverensstemmelser, og at de især er skadelige for mindretallene. Vi opfordrer indtrængende det internationale samfund til at anvende de stærkeste sanktioner mod Rusland og forsøge at sætte en stopper for denne aggression med det samme.

 

 

Pressemeddelelser