Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority Monitor offentliggør et case study om tyskundervisning i Polen

I midten af december 2021, besluttede den polske Sejm, at statsbudgettet for 2022 skulle omfatte betydeligt færre midler til undervisning i mindretalssprog. Ifølge ændringsforslaget skulle uddannelsesmidlerne nedsættes med et beløb på 39 800 000 zloty. Den 4. februar udstedte den polske minister for uddannelse og videnskab et dekret. Ifølge dette dekret, træder nedskæringen i kraft ved begyndelsen af det nye skoleår, altså fra den 1. september 2022 og omfatter kun tyskundervisningen - i stedet for tre undervisningstimer om ugen, vil eleverne fra det tyske mindretal kun have én time i deres modersmål.

FUEN's Minority Monitor har udarbejdet et case studie om diskrimination af tyskere i Polen, der beskriver de juridiske skridt, der er taget indtil videre, reaktionerne mod beslutningen og baggrunden for det tyske mindretal i Polen. Minority Monitor-holdet har også formuleret sine anbefalinger til den polske og den tyske regering, samt til det tyske mindretal i Polen og til civilsamfundsorganisationer i begge lande.
Undersøgelsen med titlen "Reduktion af de finansielle midler til gennemførelse af opgaver, der gør det muligt at bevare følelsen af national, etnisk og sproglig identitet hos elever fra det tyske mindretal". Juridisk diskrimination af det tyske mindretal i Polen" er nu offentliggjort på Minority Monitor-webstedet.

Undersøgelsen med titlen "Nedskaering af finansielle midler til gennemførelse af opgaver, der gør det muligt at bevare følelsen af national, etnisk og sproglig identitet hos elever fra det tyske mindretal". Juridisk diskrimination af det tyske mindretal i Polen" er nu offentliggjort på engelsk på Minority Monitor-webstedet.

Pressemeddelelser