Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Ny udvikling vedrørende tyskundervisning i Polen

Det tyske mindretal har indgivet en klage mod den polske regering til EU-Kommissionen, for at indskrænke tyskundervisningen i skolerne.
I begyndelsen af februar udstedte den polske undervisningsminister Przemysław Czarnek to dekreter. Den første skærer ned på undervisningen i tysk som mindretalssprog fra tre til en time, mens alle andre mindretal fortsat får tre timers sprogundervisning. Det andet dekret vedrørte fordelingen af den del af det generelle tilskud til lokale myndigheder, der vedrører uddannelse, og det resulterede i en nedskæring på næsten 40 millioner zloty i udgifterne til tyskundervisning. FUEN, YEN og AGDM var blandt de mange organisationer, der protesterede mod disse beslutninger.

I kampen for at opnå de samme rettigheder som andre nationale mindretal i landet, har den polske regering i flere måneder ignoreret det tyske mindretal, som nu har henvendt sig til EU-Kommissionen: Unionen af tyske sociokulturelle foreninger i Polen, har indgivet en klage og håber, at sagen vil blive behandlet af Den Europæiske Domstol. Men tidspresset er stort, for beslutningen om at begrænse tyskundervisningen træder i kraft fra den 1. september 2022.

Det tyske mindretal suspenderede også sin deltagelse i det fælles udvalg mellem regeringen og de nationale og etniske mindretal. Udvalget blev nedsat i 2005 med det formål, at modvirke krænkelser af mindretalsrettigheder. Inden minister Czarnek udstedte dekretet om nedskæring af tyskundervisningen, var han forpligtet til at rådføre sig med udvalget, men det gjorde han ikke.

Her kan du læse den originale avisartikel på polsk: Mniejszość niemiecka złożyła skargę do Komisji Europejskiej na decyzje ministra Czarnka i zawiesiła współpracę z polskim rządem (wyborcza.pl)

Billede: Pixabay

Pressemeddelelser