Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Anden udgave af FUEN BundesTalks: Forbundsdagskandidater diskuterede udenlandsk mindretalspolitik

"Mindretal i udlandet er af uvurderlig værdi for Tyskland"

I politik søger man ofte forgæves efter konsensus, men i denne sag var alle for en gangs skyld enige: Der må ikke skæres i støtten til tyske mindretal i udlandet. Deres funktion som brobyggere i en europæisk sammenhæng er alt for vigtig, understregede alle kandidaterne til Forbundsdagen, som sad i det virtuelle panel ved FUEN BundesTalks den 23. august.

Den anden udgave af debatten, som blev organiseret af Føderalistiske Union af Europæiske Nationaliteter (FUEN) forud for valget til Forbundsdagen, fokuserede på partiernes synspunkter omkring de tyske mindretals rolle og fremtid i udlandet. Hvordan skal de støttes i fremtiden? Hvilken rolle bør de spille i forbindelse med den europæiske integration? Og hvordan kan de tyske mindretal, der lever i andre lande, blive mere repræsenteret i forbundspolitikken? Disse og andre spørgsmål blev besvaret af seks politikere i en online debatrunde. Eckhard Pols (CDU), Dietmar Nietan (SPD), Manuel Sarrazin (Bündnis 90/Die Grünen), Peter Heidt (FDP), Simone Barrientos (Die Linke) og Sybilla Nitsch (SSW) tog imod invitationen.


Ordstyreren Vladimir Ham, vicepræsident for FUEN og selv medlem af det tyske mindretal i Kroatien, ville fra starten være helt konkret og vide: Ønsker du at ændre budgettet for tyskere, der bor i udlandet - eller endda øge det? I øjeblikket støttes de af forbundsregeringen med 24 millioner Euro årligt, men bevillingerne fra Udenrigsudvalget falder fra år til år. På baggrund af den internationale forståelse, understregede alle kandidater betydningen af denne støtte, og tilkendegav, at de ville opretholde støtten, om end ikke øge den, hvis de skulle komme i regering med deres parti.

"Begivenheder over hele verden viser, at det er stabiliserende faktorer som f.eks. de tyske mindretal i de respektive lande, der skal styrkes", sagde Dietmar Nietan (SPD), selv om han påpegede, at håndteringen af pandemien og ødelæggelserne som følge af oversvømmelserne gør en budgetforhøjelse i det næste budgetår særdeles svær. FDP-kandidat Peter Heidt håber først og fremmest på et bedre forsvar af støtten til de tyske mindretal fra udenrigsministeriet, hvor han ser store mangler i den nuværende valgperiode.

"Alt, hvad der fremmer demokratiet og forståelsen for hinanden, skal også fremmes", understregede Simone Barrientos (Die Linke) og påpegede, at det samtidig skal komme flertalsbefolkningen til gode.
Sybilla Nitsch (SSW), hvis parti for første gang i mere end 60 år stiller op til valget til Forbundsdagen for det danske og frisiske mindretal i Slesvig-Holsten, hvilket betyder, at et mindretalsparti for første gang igen har mulighed for at komme ind i Forbundsdagen, kunne bidrage med et helt særligt perspektiv på området. " Mindretalspolitik er altid også fredspolitik - det ser vi i vores hverdag i det tysk-danske grænseland", forklarede Nitsch. "Det er vigtigt at gøre arbejdet permanent. Mindretalsarbejde skal bevæge sig ud over sin status som værende et projekt og blive institutionelt forankret for at kunne blive en succes." Et andet fokus i diskussionen var valgretten, som gør det vanskeligt for tyske borgere, der bor i udlandet, at deltage i valget.

Problemet er: På grund af systemet med første og anden stemme, er det nødvendigt at være knyttet til en valgkreds i Tyskland. Der skal søges om stemmeret på en kompliceret måde hos den lokale valgtilsynsmyndighed - og det er langt fra altid, at man får ret til at stemme. Tyskland mister således mange tusinde vælgere fra de tyske mindretalsgrupper, især fra det nuværende Polen. Hvordan kan denne barriere fjernes? "De stemmeberettigede skal have let adgang til valget - det kan f.eks. gøres muligt ved at etablere en udenlandsk valgkreds", foreslog Manuel Sarrazin (Bündnis 90/Die Grünen) - en idé, som også de andre deltagere var enige i.

Afslutningsvis drøftede de, hvordan de tyske mindretal kunne udvide deres tilstedeværelse i Berlin. Gæsterne mener ikke, at der bør oprettes endnu et organ, f.eks. et underudvalg under Indenrigsudvalget - der er simpelthen for mange udvalg med for lidt indflydelse. "Vi har allerede en stilling som mindretalsrepræsentant i indenrigsministeriet. Denne stilling bør styrkes, f.eks. ved at placere den i kanslerkontoret", foreslog Eckhard Pols (CDU). Mindretal i udlandet er trods alt "af uvurderlig værdi for Tyskland". Manuel Sarrazin foreslog en tværpolitisk diskussionsgruppe for at gøre et politisk spektrum mere bevidst om emnet.


Du kan til enhver tid se videoen af FUEN BundesTalks på FUEN's YouTube-kanal.


Baggrundsviden: Der findes tyske mindretal i 25 lande, for det meste langt fra det nuværende føderale Tyskland. Disse ca. 1,2 millioner mennesker bidrager ikke blot til den kulturelle mangfoldighed i Europa, men er også vigtige brobyggere mellem Tyskland og de europæiske og centralasiatiske partnerlande. Ikke desto mindre spiller de autoktone nationale mindretal næppe en rolle i den offentlige bevidsthed i Tyskland. Desuden er de sjældent på dagsordenen i partiernes valgprogrammer og i mediernes dækning af valget til forbundsdagen. Derfor organiserer FUEN (Den Føderalistiske Union af Europæiske Nationaliteter), FUEN BundesTalks om forskellige mindretalspolitiske emner.

Pressemeddelelser