Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Mindretallets kim: " Minority Talks with FUEN" præsenterer det danske gymnasium i Tyskland

Det er den største og nyeste danske skole uden for Danmark: A. P. Møller Skolen i Slesvig, Tyskland, er et arkitektonisk vartegn og samtidig en grundsten for det danske mindretal i Slesvig-Holsten. I næste afsnit af "Minority Talks with FUEN", som bliver vist den 25. august kl. 16.00, kan du i en kortfilm få et indblik i hverdagen og strukturerne på dette meget specielle gymnasium. Karin Prien, minister for uddannelse, videnskab og kultur i Slesvig-Holsten, og Gitte Hougaard-Werner, formand for Syddansk Slesvigsk Forening (SSF) og rektor for en dansk grundskole, er inviteret til den efterfølgende ekspertdiskussion.

På A. P. Møller Skolen undervises 650 elever fra det danske mindretal i 7.-13. klasse på dansk. Skolens område er med 2500 km2 meget stort. En del elever rejser op til to timer i bus for at gå på det danske gymnasium.

Skolens ledelse og lærere står over for den særlige udfordring, at de skal leve op til både tyske og danske uddannelsesstandarder, da der er tale om en dobbelt studentereksamen. "To tredjedele af vores afgangselever fortsætter deres uddannelse i Danmark," forklarer skoleleder Jørgen Kühl i den korte film. Skolens vigtige rolle for mindretallet og dens finansiering er også punkter, der behandles i filmen.

Efter filmen kommenterer undervisningsminister Karin Prien og SSF-formand Gitte Hougaard-Werner den politiske status for mindretalsuddannelser, læreruddannelsen og de fremtidige perspektiver.
Diskussionen vil blive styret af Olga Martens, tidligere vicepræsident for FUEN og talsmand for arbejdsgruppen for uddannelse.

Serien "Minority Talks with FUEN" er en platform for præsentation af kortfilm, dokumentarfilm og bidrag, der omhandler forskellige aspekter af autochtone nationale mindretal og af sprogfællesskaber i Europa. Hver film efterfølges af en diskussion, hvor emnet diskuteres i forhold til mindretallets aktuelle situation. De første tre afsnit handler om uddannelsessystemet og mindretalsskoler i det tysk-danske grænseland.

Tilmeld dig begivenheden på Facebook for at få flere oplysninger og meddelelser. Vi glæder os at byde dig velkommen til Minority Talks den 25. August kl. 16.00.

 

Pressemeddelelser