Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Hvordan lærer børn forskellige sprog så tidligt som muligt?

Fra den 27. til den 29. september 2021 mødtes eksperter fra europæiske mindretal i Bolzano, for at lære om sydtyrolske uddannelsesmodeller, udveksle erfaringer og diskutere nye forskningsresultater. På det årlige møde i FUEN-arbejdsgruppen for uddannelse i Bolzano, var der fokus på den tidlige undervisning. Deltagere fra mere end ti europæiske lande beskæftigede sig med spørgsmål som: Hvordan lykkes flersproget undervisning fra en tidlig alder? Hvilke strukturer skal der være på plads?.
Programmet omfattede foredrag, diskussioner og studiebesøg på forskellige uddannelsesinstitutioner for de mindretal, der bor i Sydtyrol, nemlig Ladinerne og den tysktalende folkegruppe, samt et besøg på EURAC Institute for Applied Language Research i Bolzano. På arbejdsgruppemøderne analyserede deltagerne aktuelle forskningsresultater, udvekslede oplysninger om den nuværende situationen i deres hjemmeregioner og eksempler på best-practice.

Foredragene og arbejdsgruppemøderne fandt sted i Bolzano Landhaus. Billede: Andreas Senoner.

"For etniske mindretal er undervisning på deres eget modersmål afgørende for at bevare deres sprog og kultur", sagde Daniel Alfreider, vicepræsident for FUEN og viceguvernør i Sydtyrol. "Dette møde i arbejdsgruppen for uddannelse var derfor en vigtig lejlighed til at udveksle synspunkter om uddannelsesmodeller og -projekter."

Sydtyrols uddannelsessystem er meget specielt: det anses for at være det ældste eksempel på tresproget undervisning i Europa – undervisningssprogene i Sydtyrol er italiensk, tysk og ladinisk. Under et besøg på en skole i den tyske sproggruppe i Bolzano og i en ladinsk børnehave i den lille bjerglandsby Ortisei, hvor børnene fra en tidlig alder lærer at forbinde de tre sprog med henholdsvis én farve, blev givet et direkte indblik i institutionernes praksis.

Besøg i ladinsk børnehave. Foto: Andreas Senoner.

På årsmødet blev vigtigheden af at inddrage forskningen i udviklingen af uddannelsesmodeller særlig tydelig. Lingvisten Professor Ulrike Jessner-Schmid (Innsbruck Universitet) gav et indblik i sin toårige undersøgelse af flersproget undervisning i ladiniske børnehaver og forklarede: "Tidlig flersprogethed har en positiv effekt på det sproglige og kognitive niveau."
"Mindretallene i Sydtyrol er førende inden for tidlig uddannelse. Jeg er glad for, at deltagerne tog så mange positive indtryk med hjem og fik vigtige indspark til deres videre arbejde," sagde FUEN's generalsekretær Éva Adél Pénzes.
"Hvert barn bliver behandlet i øjenhøjde og støttet optimalt med de individuelle sproglige forudsætninger. Det var imponerende at se, hvordan underviserne lagde så meget engagement i deres arbejde." Samtidig blev det fremhævet, at dette kun er muligt, hvis politikerne sætter rammerne for det.

Flere billeder fra arbejdsgruppen for uddannelses årsmøde i Bolzano, kan findes i billedgalleriet på vores hjemmeside.

 

 

Pressemeddelelser