Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Tyske mindretal på pulsen af tysk mindretalspolitik: AGDM's årlige konference begynder i dag i Berlin 

Uanset om det drejer sig om finansiering, politiske beslutninger eller konflikthåndtering: De vigtige beslutninger om de tyske mindretals fremtid i udlandet vil blive truffet i Berlin - og det er netop her, at den 31. årlige konference for FUEN-arbejdsgruppen for tyske mindretal (AGDM) finder sted fra den 6. til 9. november. 37 repræsentanter for tyske mindretal fra 17 lande i Europa og Centralasien er rejst til Berlin, heriblandt deltagere fra f.eks. Polen til Bosnien-Hercegovina og Kirgisistan. Det er de bedste forudsætninger for en vellykket konference, hvis program byder på forskellige højdepunkter.

I dag handler det om tysk mindretalspolitik: Konferencen begynder med en åbningstale af Natalie Pawlik, forbundsregeringens kommissær for udsatte- og nationale mindretalsspørgsmål og nationale mindretal. Herefter vil deltagerne besøge forskellige stationer i Forbundsdagen, hvor de vil drøfte vigtige spørgsmål i ekspertforhandlinger, bl.a. med den afdeling i forbundsministeriet for mindretal, der er ansvarlig for mindretal, samt med CDU/CSU-gruppen af fordrevne, repatrierede og tyske mindretal, og få mulighed for at etablere personlige kontakter.

Den 8. november afholdes arrangementet i dokumentationscentret "Flucht, Vertreibung, Versöhnung" og starter med en rundvisning og en diskussion med dokumentationscentrets direktør, Dr. Gundula Bavendamm. Derefter følger ekspertdiskussioner med "Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland" ("Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland") og med Anna Bartels, der er kommissær for kultur- og uddannelsespolitik i Forbundsrepublikken Tyskland, og som er ansvarlig for kultur- og uddannelsespolitik. Om aftenen vil der være mulighed for at netværke ved en fælles middag i samarbejde med den parlamentariske gruppe "Minderheiten". Forskellige medlemmer af den parlamentariske gruppe "Minderheiten" vil mødes med deltagerne igen den følgende dag til en faglig diskussion i Forbundsdagen. En anden mulighed for personlig udveksling med parlamentsmedlemmer vil være et aftenarrangement med repræsentanter for SPD's parlamentsgruppe i Forbundsdagen og næstformand Dirk Wiese, MdB.

Der vil også blive afholdt interne AGDM-arbejdsmøder den 7. og 9. november, hvor vigtige retningslinjer for fremtiden vil blive fastlagt og stillinger vil blive tildelt. Blandt andet vil der i eftermiddag blive udpeget en ny talsmand og et kontor som ungdomskoordinator.

 

Du kan finde det detaljerede program for konferencen som en pdf-fil her.

Du kan løbende få indblik i konferencen på vores sociale medier:

https://www.facebook.com/fuen.berlin

https://twitter.com/AGDMBerlin

 

Pressemeddelelser