Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Kampen for mindretalsrettigheder i EU fortsætter

I dag, onsdag den 9. november 2022, afsagde Den Europæiske Unions Domstol sin dom i sagen om Minority SafePack Initiative mod Europa-Kommissionen. I pressemeddelelsen om domstolens afgørelse anføres det, at Europa-Kommissionen har handlet korrekt ved at afvise at foreslå retsakter baseret på MSPI. Ifølge Domstolen er "de foranstaltninger, som Den Europæiske Union allerede har truffet for at fremhæve betydningen af regionale sprog eller mindretalssprog og for at fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed, tilstrækkelige til at nå målene for dette initiativ".

"Vi er overraskede over domstolens afgørelse, som ikke er i overensstemmelse med dens tidligere afgørelser i denne sag. Bestræbelserne på at opnå mindretalsrettigheder i EU vil fortsætte uafhængigt af dagens afgørelse. Nu venter vi på domstolens detaljerede begrundelse, som vi vil analysere sammen med vores advokater, FUEN (Federal Union of European Nationalities) og Borgerkomitéen for at beslutte, hvilke skridt vi vil tage. Det er meget sandsynligt, at dommen vil blive appelleret på nuværende tidspunkt. I mellemtiden vil FUEN fortsætte sit arbejde med at beskytte og fremme den rige sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa, som de oprindelige nationale mindretal og sproggrupper udgør, og finde måder at gennemføre forslagene til gavn for mindretallene. Vi repræsenterer allerede deres interesser på møder med interessenterne, og gennemførelsen af MSPI er allerede i gang i Tyskland, hvor det er blevet en del af koalitionsregeringens regeringsaftale. Vi vil fortsat arbejde for at få den gennemført i andre medlemsstater," sagde Loránt Vincze, præsident for FUEN og medlem af Europa-Parlamentet, efter dommen.

Efter Kommissionens beslutning den 14. januar 2021 om ikke at indlede lovgivning baseret på MSPI-forslagene indgav MSPI's Borgerkomité den 24. marts 2021 en anmodning om annullation af Europa-Kommissionens beslutning om initiativet til Domstolen ved Den Europæiske Union. Ansøgningen var baseret på en omhyggelig juridisk gennemgang af Kommissionens svar fra Borgerkomitéen, FUEN - koordinator for den europæiske underskriftsindsamlingskampagne - og deres juridiske repræsentanter. De konkluderede, at meddelelsen var behæftet med alvorlige mangler, da Europa-Kommissionen i den tilsidesatte sin juridiske begrundelsespligt og begik åbenlyse fejlvurderinger.

 


Baggrund

Der er omkring 50 millioner mennesker i EU, som tilhører et nationalt mindretal eller taler mindretalssprog - en ud af syv europæere! Minority SafePack blev lanceret i 2013 på initiativ af FUEN, den demokratiske union af ungarere i Rumænien (RMDSZ), Sydtyrols Folkeparti (SVP) og Youth of European Nationalities (YEN) og er et europæisk borgerinitiativ, der opfordrer til europæisk beskyttelse og fremme af deres sprog, kulturer og rettigheder. Det anses for at være det vigtigste initiativ for mindretalsrettigheder i de sidste 30 år.

Efter at Kommissionen i første omgang havde afvist at registrere MSPI, blev det endelig registreret efter en afgørelse fra EF-Domstolen i 2017. I en kampagne på europæisk plan, der blev koordineret af FUEN, blev der indsamlet 1 123 422 validerede støtteerklæringer, og SafePack-initiativet for mindretal blev det femte vellykkede europæiske borgerinitiativ nogensinde. Det fik også støtte fra den tyske Forbundsdag, det ungarske parlament, det nederlandske parlaments underkammer, mange regionale parlamenter og ikke mindst Europa-Parlamentet, som vedtog en beslutning til støtte for det i december 2020. Europa-Kommissionen besluttede dog ikke at tage initiativ til nogen lovgivning på grundlag af deres forslag.

Yderligere oplysninger: http://minority-safepack.eu

Pressemeddelelser