Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Stor opbakning til MSPI ved møde i DG's parlamentsudvalg i Østbelgien

Mandag den 14. juni 2021 præsenterede FUEN, repræsenteret ved FUEN's næstformand Angelika Mlinar og advokat Dr. Thomas Hieber, de aktuelle begivenheder vedrørende MSPI, ved det generelle politiske udvalg I, i det tysksprogede fællesskabs parlament (Deutschsprachige Gemeinde, DG) i Belgien.


På initiativ af parlamentsformanden, Karl-Heinz Lambertz, som også er medlem af MSPI's borgerkomité, blev FUEN inviteret til at fortælle parlamentsmedlemmerne og udvalgets medlemmer om den politiske støttekampagne for MSPI, samt grundlaget for annulationssøgsmålet mod Kommissionens meddelelse. Oliver Paasch, ministerpræsident for Østbelgien, deltog også i udvalgsmødet.

FUEN benyttede lejligheden til at appellere til de tilstedeværende parlamentsmedlemmer om, i form af en resolution, at opfordre EU-Kommissionen til, at genoverveje beslutningen fra den 15. januar. FUEN's vicepræsident Angelika Mlinar, understregede i sin tale til udvalget: "Vi er nødt til at forstå betydningen af dette spørgsmål på tværs af grænserne. For at gøre dette, har vi brug for de lande, der har positive eksempler og har formået at føre en eksemplarisk mindretalspolitik. Deres støtte er nødvendig. En resolution fra GD Parlamentet vedrørende dette emne, ville være et stærkt signal, hvilket vi vil fremme i dag."


MSPI's advokat, Dr. Thomas Hieber, forklarede detaljeret til udvalgsmedlemmerne, hvorfor Kommissionens meddelelse var mangelfuld, og grundlaget for de argumenter, der blev frembragt for at anlægge annulationssøgsmålet.

Premierminister Oliver Paasch signalerede, at han ville støtte en beslutning fra GD Parlamentet til EU-Kommissionen og forsikrede sin støtte, fordi solidaritet viser sig i støtte til mangfoldighed og tolerance, hvilket de mange underskrifter på initiativet har viste.

Udvalgsmedlemmerne fra de forskellige politiske grupper gav også udtryk for deres støtte til MSPI's mål og krav om, at forankre mindretalsrettigheder i EU's retlige rammer, især fordi en autonomistatut som den, GD Østbelgien har, er en sjældenhed, og andre autoktone mindretal i Europa skal støttes. I denne forbindelse blev det ofte understreget, at beskyttelsen af mindretal er et globalt anliggende, hvor EU kan gå foran med et godt eksempel.

Ved afslutningen af dagsordenspunktet, appellerede Parlamentets formanden Lambertz igen til medlemmerne om, at støtte gennemførelsen af MSPI og han skitserede planen for at udarbejde en "skarp og stærk tekst" til Kommissionen, som i form af en protestnote skal udarbejde og vedtages efter sommerferien.

FUEN's vicepræsident Angelika Mlinar, var meget tilfreds med støtten og de positive reaktioner fra udvalgets medlemmer og premierministeren. Hun takkede udvalget for støtten og forsikrede, at FUEN fortsætter arbejdet og ikke giver op med at arbejde på en gennemførelse af MSPI.

Pressemeddelelser