Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Østbelgien støtter Minority SafePack-initiativet

"Demokrati er ikke flertallets styre, men beskyttelsen af mindretallene" - med dette citat af Albert Camus indledte den belgiske politiker Robert Nelles sin tale i parlamentet for det tysktalende samfund i Østbelgien i sidste uge. Efterfølgende lød der en kraftig opfordring til beskyttelse af mindretals rettigheder og solidaritet med det europæiske borgerinitiativ Minority SafePack. Til sidst vedtog parlamentet enstemmigt en beslutning, hvori det opfordrede til støtte af Minority SafePack-initiativet (MSPI) og til at fremme mindretalsbeskyttelse i EU.

"Det kræver et stort engagement at stå frem, føre kampagner, indsamle underskrifter og kræve forbedringer i hele Europa. Hvor frustrerende må det ikke være, når Europa-Kommissionen forkaster forslagene om beskyttelse af mindretal", sagde Robert Nelles (Kristeligt Socialdemokratisk Parti; CSP), der udtrykte sin kritik af forkastelsen af forslagene sidste år. Han understregede, at det østbelgiske parlament med sin beslutning ønsker at vise solidaritet med andre, "som i øjeblikket kæmper for at få lignende friheder og råderum, som vi allerede kender." For mange ting, der er en selvfølge i landet, f.eks. modersmålsundervisning eller det at udfylde blanketter på modersmålet, er i dag fortsat et ønske for andre mindretal i Europa.

Parlamentets formand, Karl-Heinz Lambertz, støtter også fuldt ud MSPI's krav og var en vigtig foregangsmand for beslutningen. "Beskyttelse af mindretal er noget defensivt, det bliver fremadrettet, når man trækker kræfter ud af det, som også kan skabe en dynamik og have en effekt udadtil", sagde han på FUEN-konferencen om Europas fremtid, for netop at understrege den merværdi, som mindretal har i et samfund - forudsat at de kan udvikle sig frit.

FUEN glæder sig over støtten til initiativet Minority SafePack, som det har taget initiativ til. "Vi er glade for den vigtige opbakning fra Belgien. Resolutionen viser endnu en gang, at Europa-Kommissionen ikke kan ignorere stemmen fra 50 millioner europæere, der tilhører nationale mindretal og sproggrupper," siger FUEN's formand Loránt Vincze.

Hele resolution kan hentes her.

 

Pressemeddelelser