Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

Vores arbejde

FUEN

 • repræsenterer de europæiske mindretals interesser – på regional, national og især på europæisk  plan.
 • Samarbejder med Den Europæiske Union, Europarådet, OSCE og De Forende Nationer, samt andre stakeholdere indenfor området.
 • Har rådgivende status ved De Forenede Nationer
 • Har deltagende status ved Europarådet
 • Er fuldt medlem af European Civil Society Platform for Multilingualism, som blev oprettet af Europa Kommissionen.
 • deltager ved Platformen for Grundlæggende rettigheder.
 • organiserer årligt FUEN kongressen, der med mere end 200 deltagere er det største møde for autoktone, nationale mindretal og sprogfællesskaber.
 • har fem arbejdsgrupper med årlige møder: for de tyske, slaviske og tyrkiske mindretal, for non-kin-state mindretal, såvel som en nystartet arbejdsgruppe for emner vedrørende uddannelse.
 • er koordinator for Minority SafePack Initiative, som er et europæisk borgerinitiativ for autoktone nationale mindretal og sprogfællesskabers rettigheder i EU. Borgerinitiativet samlede 1.123.422 gyldige underskrifter og passerede den nationale tærskelværdi i 11 medlemslande i den Europæiske Union.
 • gennemfører flere langvarige projekter, som fx projektet „Dialogue for a stable future” minorities in the Caucasus and the minorities in the Western Balkans.
 • organiserer konferencer, herunder „Forum of European Minority Regions“ og „Minority Media Forum“.
 • organiserer fodbold Europamesterskabet for de autoktone nationale mindretal, EUROPEADA.

 

Pressemeddelelser