Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority Talks med FUEN præsenterede det danske gymnasium i Tyskland

"Danske skoler er alfa og omega for det danske mindretal. Her uddanner vi ikke bare, men skaber også mindretallet om og om igen" - det siger Jørgen Kühl, rektor på den danske A. P. Møller Skolen i Slesvig i Tyskland. Netop hans skole var i fokus i tredje afsnit af " Minority Talks with FUEN", som blev sendt den 25. august.

En kortfilm fra serien "Indblik", gav nogle livlige indtryk af den største skole i det danske mindretal i Tyskland, som med 650 elever også er et kulturcenter. I filmen forklarede rektoren også finansieringskonceptet: De danske mindretals skoler modtager ligesom de tyske skoler støtte fra delstaten Slesvig-Holsten, men de generelle omkostninger på mindretalsskolerne er betydeligt højere - "op til det dobbelte af de offentlige skolers udgifter". Det kompenserer den danske stat for det."

Eleverne, der afslutter deres uddannelse på A. P. Møller Skolen, får en dobbelt studentereksamen, som giver dem ret til, at studere i både Tyskland og Danmark. Gennem fælles projekter og udveksling af studenterambassadører plejes kontakten til nabolandet allerede i løbet af skoleårene.

I den efterfølgende faglige diskussion, som blev styret af Olga Martens, tidligere vicepræsident for FUEN og formand for arbejdsgruppen for uddannelse, beskrev Karin Prien, Slesvig-Holstens minister for uddannelse, videnskab og kultur, hvor stor betydning støtten til mindretal har i Slesvig-Holsten. "Vi er forpligtet til at støtte de danske skoler i samme omfang som de tyske folkeskoler - med andre ord langt mere end andre frie skoler", sagde Prien. "Vi er stolte af, at vi har et så blomstrende dansk skolelandskab og dermed står som et godt praksiseksempel på godt samarbejde i grænseregioner i hele Europa og verden."

Gitte Hougaard-Werner, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF) og rektor på en dansk folkeskole, redegjorde for det danske mindretals uddannelsessystem fra vuggestuen og opefter. Dansk Skoleforening driver 56 børnehaver i det nordlige Slesvig-Holsten, hvoraf 35 allerede har integrerede vuggestuer, "for at de så tidligt som muligt kan komme i kontakt med det danske sprog og den danske kultur". Målet er "at leve et dansk liv fra vugge til grav i det omfang, som man ønsker det". Dette er også muligt takket være et omfattende dansk fritidstilbud med teater, bibliotek, sport og biograf.

Læreruddannelse var også et af emnerne i " Minority Talks " - hvor rekrutterer det danske mindretals skoler den næste generation af lærere? Gitte Hougaard-Werner slog fast, at en god blanding af uddannede lærere, der kommer direkte fra mindretallet, men også "nye kræfter fra Danmark" er optimal. De kommende lærere kan også studere dansk på universiteterne i Slesvig-Holsten, så der i skolerne er undervisere, der er uddannet i begge lande.

Karin Prien betragter afgangseleverne fra danske skoler som "ambassadører for Tyskland". Hun mener ikke, at det er problematisk, at omkring to tredjedele flytter til Danmark for at studere efter deres studentereksamen. " Der er mange, der kommer tilbage på et tidspunkt eller arbejder i virksomheder på tværs af grænserne. Vi er nødt til at tænke europæisk," siger Prien.

Hele afsnittet af Minority Talks er tilgængeligt på FUENs YouTube-kanal.

Filmrækken: Serien "Minority Talks with FUEN" er en platform hvor der præsenteres kortfilm, dokumentarfilm og indslag, der omhandler forskellige aspekter af autoktone nationale mindretal og sprogfællesskaber i Europa. Efter hver film følger en diskussion, hvor emnet diskuteres i forhold til mindretallets aktuelle situation. De første tre afsnit handler om uddannelsessystemet og mindretalsskolerne i det tysk-danske grænseland.

Pressemeddelelser