Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
 • EN
 • DE
 • DK
 • FR
 • HU
 • RU
 • TR

Loránt Vincze på FN's regionale forum om mindretalsspørgsmål: "Mindretal er en overset gruppe i Europa"

"Etniske mindretal er en forsømt gruppe i Europa, og vi kan ikke se nogen forbedring af deres situation," sagde FUEN-formand Loránt Vincze på FN's regionale forum om mindretalsspørgsmål i går. På initiativ af FN's særlige rapportør om mindretal, Fernand de Varennes, og arrangeret af Tom Lantos Institute blev dette års udgave af forummet for Europa og Centralasien afholdt i Wien, for at markere 30-årsdagen for vedtagelsen af FN's erklæring om rettighederne for personer, der tilhører nationale eller etniske, religiøse og sproglige mindretal. FUEN er en officiel partner af forummet.

Med henvisning til jubilæet samt til Europarådets sprogcharter og rammekonvention om nationale mindretal - to vigtige dokumenter, som også trådte i kraft i 1990'erne - spurgte Loránt Vincze: Er mindretallenes situation blevet bedre i de sidste 30 år? Mindretal har brug for anerkendelse, en passende juridisk ramme og anvendelse af denne ramme, men nogle stater tilbyder i stedet kun dominans og assimilation, understregede han. Han tilføjede, at de medlemsstater, der har været åbne over for at løse mindretalsspørgsmål, har været i stand til at finde varige og vellykkede løsninger, mens andre kun har handlet under internationalt pres eller som følge af en konflikt.

Med hensyn til Europarådets instrumenter sagde han, at deres anvendelse og overvågningssystem i høj grad er utilfredsstillende, så det er på tide at genoverveje dem - som foreslået af det ungarske formandskab for Europarådet i 2021. Men der er også en positiv udvikling: Flere og flere medlemsstater anerkender betydningen af internationale mindretalsspørgsmål og støtter dem, f.eks. Østrig og Tyskland, hvis nye regeringsprogram omfatter fremme af europæisk mindretalsbeskyttelse. "Vi har en række stater, der kan stille langt flere forslag i de internationale organisationer end tidligere, og det kan føre til bedre og stærkere instrumenter til beskyttelse af mindretal", sagde Vincze.

 

Præsidenten for FUEN fremsatte konkrete forslag til forbedring af mindretallenes situation, som skal indgå i det endelige dokument fra forummet:

 • EU bør etablere en omfattende politisk ramme for beskyttelse af de nationale og sproglige mindretals rettigheder og deres kulturarv, som bør omfatte et system til overvågning af mindretallenes situation på EU-plan;
 • EU bør udvikle et tættere samarbejde med FN og Europarådet om beskyttelse og fremme af mindretalsrettigheder;
 • EU bør opretholde de retlige krav i Københavnskriterierne i forbindelse med beskyttelsen af mindretal over for sine medlemsstater efter tiltrædelsen, og over for alle medlemsstater;
 • EU bør yderligere integrere fremme og beskyttelse af oprindelige mindretalssprog og regionale sprog i sin politik for flersprogethed og sproglig mangfoldighed.

Blandt talerne på forummet var Kairat Abdrakhmanov, OSCE's højkommissær for nationale mindretal, som advarede mod den stigende instrumentalisering og politisering af mindretalsspørgsmål, og Arno Kompatscher, guvernør i Sydtyrol, som præsenterede landets vellykkede selvstyremodel; og Fernand de Varennes, som igen udtrykte sin skuffelse over, at Kommissionen ikke har taget initiativ til lovgivning baseret på forslagene i Minority SafePack - selv om de har bred opbakning. Han mener, at dette er et tilbageslag for mindretalsrettighederne i EU.

Pressemeddelelser