Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

For os var det en fest: 30 år med AGDM

Intensive arbejdsgruppemøder, livlig dialog og et festligt aftenprogram: Årsmødet for arbejdsgruppen for tyske mindretal (AGDM) fra den 4.-7. november i Nordslesvig, hjemsted for det tyske mindretal i Danmark, var en stor succes.

I de sidste 10 år har møderne været afholdt i Berlin, så besøget i Nordslesvig bød på nye omgivelser, som gav alle deltagere et kærkomment indblik i mindretallets liv i Nordslesvig – det indebar et besøg i en roklub, ved det tyske gymnasium i Åbenrå (DGN), det tyske museum i Sønderborg og fejringen af "Deutscher Tag", som årligt afholdes i November i Tinglev. I sin tale understregede Daniel Günther, ministerpræsident for Slesvig-Holsten i den forbindelse, nødvendigheden af at forankre mindretalsrettigheder på europæisk plan. At bo sammen i det tysk-danske grænseland er "ikke en selvfølge i Europa". "Derfor vil vi fortsat presse på for at få Europa til at tage ansvar for mindretal og støtte Minority SafePack- Initiative, som er blevet underskrevet af millioner af mennesker".

Et vigtigt emne på mødet var regeringsdannelsen i Tyskland og den fremtidige udformning af det politiske lobbyarbejde for at opnå synlighed så tidligt som muligt i koalitionsaftalen. Mødet bød også på mange muligheder for en personlig og indholdsmæssig dialog, hvilket deltagerne har savnet meget på det seneste. AGDM-fællesskabet så også på planerne for det kommende år - med håb om, at det igen vil blive lettere at mødes ansigt til ansigt. I alt deltog omkring 20 deltagere fra otte lande i Europa.
Som afslutning på årsmødet blev det festligt: På Knivsbjerg, det kulturelle center for det tyske mindretal i Nordslesvig, havde AGDM inviteret til en stor jubilæumsfest. AGDM blev grundlagt for 30 år siden under FUEN, hvilket gør den til den ældste arbejdsgruppe i FUEN-familien. I dag omfatter den 22 forskellige tyske mindretal.

Deltagerne ved AGDM's årsmøde ved et museumsbesøg i Sønderborg. Billede: FUEN

Mange talere så i deres oplæg tilbage på arbejdet i de seneste årtier. "AGDM er vigtig for os alle sammen. Hvert enkelt mindretal har kontakter i Berlin, men sammen er vi langt stærkere. Vi kan lære af hinanden - ikke 1:1, men vi kan udveksle idéer og få nye indsigter ud af det," sagde Hinrich Jürgensen, formand for Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN).

 

Bernard Gaida, talsmand for AGDM, takkede forbundsregeringens kommissær for mindretal, Bernd Fabritius, for hans engagement og støtten fra Tyskland - men gjorde det samtidig klart, at der stadig er plads til forbedringer, når man tænker på de meget ulige vilkår for de forskellige tyske mindretal i udlandet.

Bernd Fabritius selv roste den utrættelige og engagerede indsats, som de tyske mindretalsrepræsentanter i hele Europa har ydet. "Mindretallene er brobyggere. De står for fredelig sameksistens og en ægte vilje til dialog", sagde kommissæren for mindretal.


Hans forgænger i embedet, Hartmut Koschyk, understregede i en videohilsen, at man aldrig må stoppe op i arbejdet for mindretalsrettigheder og altid se fremad. FUEN's vicepræsident Gösta Toft, der selv er fra Nordslesvig, beskrev mangfoldigheden i AGDM som arbejdsgruppens egentlige styrke og de tyske mindretal i Europa som en vigtig stabiliserende faktor.
Ceremonien blev afsluttet med premieren på jubilæumsfilmen med lykønskninger fra hele Europa samt et musikprogram med violintrioen Apassionata fra Oberschlesien.

Billeder: Martin Ziemer

 

Pressemeddelelser